zondag 22 april 2007

Universitaire opleiding vergelijkende godsdienstwetenschappen erkend

Universitaire opleiding vergelijkende godsdienstwetenschappen erkend

Beslissing Vlaamse regering

Universitaire opleiding vergelijkende godsdienstwetenschappen erkend

Geplaatst door Theo Borgermans op
za 21 apr '07 om 00:01u

 

ANTWERPEN (RKnieuws.net) - De Vlaamse regering heeft vandaag/vrijdag de registratie van de Faculteit Vergelijkende Godsdienstwetenschappen (FVG) in Antwerpen goedgekeurd. Door deze beslissing is de FVG erkend als een geregistreerde instelling voor het hoger onderwijs en kan ze rechtsgeldig bachelor- en masterdiploma's uitreiken.

De FVG is een instelling die buiten het bestel van publiek gefinancierde hogescholen en universiteiten valt. Hoewel de FVG sinds haar ontstaan in 1980 door het ministerie van justitie erkende bachelor- en masterdiploma's uitreikte, dreigde de faculteit in problemen te komen sinds de inwerkingtreding van de nieuwe BAMA-structuur. De zogenaamde 'niet-ambtshalve geregistreerde instellingen' moeten immers, krachtens het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, eerst geregistreerd worden. De FVG voldeed echter aan alle voorwaarden en kan dus verder bachelor- en masterdiploma's uitreiken.

De Faculteit Vergelijkende Godsdienstwetenschappen in Antwerpen is een autonome instelling, die in 1980 werd opgericht. Sindsdien biedt de FVG op internationaal universitair niveau de vergelijkende studie van godsdienstwetenschappen aan.

De Faculteit profileert zich als een pluralistische, interculturele en multireligieuze instelling die aan geen enkel leerstelsel onderworpen is. Een opleiding aan de FVG omvat de studie van de grote wereldgodsdiensten en levensbeschouwingen zoals bahai, boeddhisme, christendom, hindoeïsme, humanistiek, islam, jainisme, judaïsme, sikhisme evenals de studie van nieuwe religieuze bewegingen. Studenten van de FVG kunnen ook een reeks cursussen volgen aan de Vrije Universiteit Brussel, waarmee in februari 2006 een raamakkoord werd afgesloten. (tb)

Geen opmerkingen: