vrijdag 19 juni 2015

Kleurrijke optocht voor 607e verjaardag van het Sikhisme

Kleurrijke optocht voor 607e verjaardag van het Sikhisme

zondag 14 juni 2015  |  13:28

 http://www.at5.nl/artikelen/144230/kleurrijke-optocht-voor-607e-verjaardag-van-het-sikhisme

Een bonte stoet Indiërs, aanhangers van het Sikhisme, trekken vandaag door de stad. Zo staan zij stil bij de 607e verjaardag van hun geloof.

Het Sikhsime is een godsdienst die vooral wordt aangehangen door inwoners van de Indiase deelstaat Punjab, maar ook gemeenschappen in Maleisië, Singapore, Oost-Afrika, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada en -zoals de vrolijke optocht laat zien- in Amsterdam heeft.

Vanaf de Schakelstraat in Westpoort, waar de Sikhs een tempel hebben, voert de optocht via West naar de Spaarndammerbuurt. Onderweg delen de gelovigen snoepgoed, zakjes chips en blikjes frisdrank uit aan omstanders. De processie duurt tot een uur of vijf. 

zaterdag 6 juni 2015

BE : Interfederaal Gelijkekansencentrum vraagt GO! dialoog aan te gaan met sikhs

Interfederaal Gelijkekansencentrum vraagt GO! dialoog aan te gaan met sikhs

  •    

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum hoopt dat het GO! de dialoog zal aangaan met de sikhsgemeenschap in België nadat die laatste zes ingebrekestellingen heeft opgestuurd naar zes basisscholen omdat leerlingen daar geen religieuze symbolen mogen dragen. Het Gelijkekansencentrum verwijst naar een recent arrest van de Raad van State waarin deze het verbod op levensbeschouwelijke tekens vernietigde in twee scholen van het GO!. Ook het Interfederaal Gelijkekansencentrum is tegenstander van dat algemeen verbod. "De uitspraak van oktober 2014 van de Raad van State was daar reeds duidelijk over maar zij kunnen de omzendbrief van GO! niet vernietigen", zegt Paul Borghs van het Interfederaal Gelijkekansencentrum vrijdag.

Een gerechtelijke procedure opstarten is voor het Centrum slechts de laatste uitweg, Borghs hoopt dat door dialoog GO! ervan overtuigd wordt om de omzendbrief aan te passen.
Als United Sikhs Belgium alsnog naar de rechtbank stapt, dan zal het Centrum hen advies willen geven. Of ze zelf meestappen in een gerechtelijke procedure hangt af van de raad van bestuur van het Centrum.

bron: Belga

vrijdag 5 juni 2015

Sikhs blijven hoofddoekenverbod in scholen aanvechten

Sikhs blijven hoofddoekenverbod in scholen aanvechten

vr 05/06/2015 - 08:05 Radio 2 LimburgDe sikh-gemeenschap blijft het hoofddoekenverbod in scholen aanvechten. In het gemeenschapsonderwijs mogen leerlingen geen religieuze symbolen dragen, maar de sikhs willen dat hun kinderen in elke school hun tulband of patka kunnen dragen.

Vorig jaar had de Raad van State al beslist dat een 13-jarige jongen uit de Sikh-gemeenschap zijn tulband toch mag dragen op school. Nu proberen de sikhs hetzelfde te verkrijgen in 6 andere scholen in de regio's Hasselt en Sint-Truiden, door hen een ingebrekestelling te sturen. 

"We proberen die toestemming opnieuw te verkrijgen, zonder juridische procedures, omdat we denken dat, gelet op de inhoud van de arresten, die schoolreglementen niet langer kunnen standhouden", zegt hun advocaat Pieter-Bram Lagae. "De scholengroepen vaardigen die reglementen uit, maar nu moeten we de scholen in kwestie aanschrijven dat de leerling niet akkoord is met het schoolreglement."

Als de scholen toch volharden in het verbod, komen er gerechtelijke procedures.

BE: 'Sikhs pakken zes basisscholen aan over tulbandverbod'

'Sikhs pakken zes basisscholen aan over tulbandverbod'

    05/06/15 om 05:42 - Bijgewerkt om 05:42

In het GO! mogen leerlingen geen religieuze symbolen dragen. Dat is niet naar de zin van de vzw United Sikhs, de spreekbuis van de sikh-gemeenschap. Daarom sturen ze een ingebrekestelling naar zes basisscholen in de regio Hasselt en Sint-Truiden.


'Sikhs pakken zes basisscholen aan over tulbandverbod'

Sikhs bij een recent protest tegen de tijdelijke sluiting van hun tempel in Vilvoorde © BELGA

Dat schrijven Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad.

"We willen dat onze kinderen in elke school hun patka (de jongerenversie van de tulband, red.) mogen dragen. Nu mag het in de ene school wel en in de andere niet. Iedereen die zijn religie wil uiten, zou dat moeten kunnen", zegt woordvoersterAmarjit Kaur in de kranten. Met de ingebrekestelling eisen de sikhs dat het schoolreglement wordt aangepast voor de zestien leerlingen die er vanaf 1 september naar school gaan.

Als de scholen toch volharden in het verbod, komen er gerechtelijke procedures tegen elke school apart. "Via de rechter in kortgeding of de Raad van State. Maar we proberen dat te vermijden. Het is niet in het voordeel van de leerlingen om altijd maar rechtszaken aan te spannen", zegt advocaat Pieter-Bram Lagae.

(Belga/RR)

Onverwerkt verleden

Tiende onderzoeksrapport anti-Sikhgeweld 1984

Politieke schuldvraag blijft buiten beschouwing

http://www.indianet.nl/in-sikhs84.html#indiatoen 
Ik buig mijn hoofd uit schaamte voor wat er gebeurd is. Dit zijn de woorden die premier Manmohan Singh het parlement toesprak na het verschijnen van het onderzoeksrapport over de anti-Sikhrellen van 1984. Het 339 pagina's tellende rapport van de commissie Nanavati werd in augustus 2005 aan het Indiase parlement gepresenteerd, en is daarmee alweer het tiende onderzoeksrapport naar de toedracht van de bloedige rellen van 1984. Ondanks de diplomatieke en nobele woorden van premier Singh overheerst teleurstelling en kritiek bij de slachtoffers en nabestaanden van de getroffen Sikhgemeenschap.

In 2000 installeerde de regerende partij BJP onder leiding van Atal Behari Vajpayee de tiende onderzoekscommissie naar de toedracht van het geweld tegen Sikhs in 1984. Eerdere commissies bleken niet in staat met bewijzen te komen tegen de toenmalige leiders van de Congrespartij, die beschuldigd zijn van betrokkenheid bij de rellen. De Sikhs blijven er echter van overtuigd dat de toenmalige politieke leiders wel degelijk betrokken zijn geweest bij de rellen. De BJP - niet afkerig van oprakelen van schandalen rond zijn rivaal de Congrespartij - stelde daarom opnieuw een onderzoekscommissie aan onder leiding van voormalig lid van het Indiase Hooggerechtshof, G.T. Nanavati. Nanavati beloofde binnen zes maanden met zijn bevindingen te komen, maar pas in februari 2005 was het rapport klaar.


  Grove nalatigheid

Het nieuwe onderzoeksrapport van Nanavati stelt dat leger en politie - ondanks het instellen van een avondklok, massale aanwezigheid in en om de hoofdstad en het verbieden van samenkomsten

« Enerzijds neemt de Congrespartij het rapport openlijk serieus, anderzijds blijven de echte kopstukken buiten schot om de partij niet verder in verlegenheid te brengen »
van meer dan vier personen - passief toekeken tijdens het geweld tegen Sikhs en de situatie niet onder controle hadden. De commissie beziet dat als grove nalatigheid. Ondanks deze harde bewoordingen zijn vele Sikhs ervan overtuigd dat de situatie nog veel erger was dan enkel een kwestie van grove nalatigheid. De Indiase politie zou zich meerdere keren ook actief tegen Sikhs hebben gekeerd die zich probeerden te verdedigen tegen aanvallen van menigten of die probeerden te vluchten. Deze partijdigheid van leger en politie voor de hindoemeerderheid bij rellen met een religieuze achtergrond, is vaker onderwerp van zware discussie geweest. In december 1992 en januari 1993 bijvoorbeeld, ontstonden gewelddadige rellen tussen hindoes en moslims na de verwoesting van de Babri Mashid moskee in Ayodhya. De Indiase politie en het leger zouden destijds 


Onverwerkt verleden

De toenadering op landelijk niveau ten spijt, het gewelddadige verleden is voor alle betrokkenen van de anti-Sikhrellen van 1984 een trauma dat nog steeds het dagelijks leven beïnvloedt op alle mogelijke manieren. Voor de overlevenden van het geweld brengt elk nieuwsbericht - zoals de verschijning van bovenstaand onderzoeksrapport - herbelevingen van de traumatische gebeurtenissen met zich mee. Psychische en lichamelijke trauma's hebben veel overlevenden belemmerd te werken waardoor zij in armoede en sociaal isolement geraakten. Voor de nabestaanden van de slachtoffers blijft het gemis en de woede over het uitblijven van gerechtigheid en erkenning. Kinderen van slachtoffers hebben door financiële problemen geen of minder onderwijs kunnen volgen als gevolg van de rellen van 1984. Deze kinderen hebben - hoewel zij het geweld zelf niet hebben meegemaakt - ook psychische schade opgelopen door de rellen. In de eerste jaren na 1984 deden zij er namelijk beter aan hun Sikh-achtergrond geheim te houden omdat zij anders geen werk zouden kunnen krijgen. Veel overlevenden en hun familie zijn in Delhi blijven wonen maar hebben nooit teruggedurfd naarde buurt waar hun naasten werden vermoord en hun bezittingen vernietigd. Hun huizen werden ingenomen door vreemden. Een onopgemerkte groep van mensen die nog dagelijks met de rellen te maken hebben zijn de daders en hun familie. De weinige mensen die daadwerkelijk veroordeeld zijn wegens hun deelname aan het geweld verkeren in de permanente onzekerheid ofhun (dood)straf wel of niet definitief omgezet zal worden in levenslang. Bovendien hangt hen die niet veroordeeld zijn nog altijd wraak boven het hoofd van overlevenden of hun familie. Die onzekerheid, evenals de 'smet' van de betrokkenheid bij de rellen, treft ook hun familieleden en kinderen.

Zie de rubriek 'India Toen' hieronder voor meer informatie over de anti-Sikhrellen van 1984
duidelijk partij hebben gekozen voor de hindoes. Dit keer waren het politici van de BJP die door moslims werden beschuldigd van grove nalatigheid en zelfs betrokkenheid bij en aanzet tot de rellen.
Het rapport van Nanavati stelt in het geval van de Sikhs echter dat er geen hard bewijs is gevonden voor de beschuldigingen van Sikhs dat leger en politie zich actief tegen hen zou hebben gekeerd. Ook de rol van de politici die destijds aan de macht waren werd onderzocht. Het rapport noemt enkele namen van (voormalige) leiders van de Congrespartij over wie 'geloofwaardig bewijs' is gevonden van betrokkenheid bij het organiseren van, en aanzetten tot, geweld tegen Sikhs in de dagen na de moord op Indira Gandhi. Een van hen is Jagdish Tytler, die op het moment van verschijnen van het rapport in de regering van Manmohan Singh minister voor in het buitenland wonende Indiërs is. Hij dient na verschijnen van het rapport zijn ontslag in 'om zijn naam te kunnen zuiveren en om zijn partij niet in diskrediet te brengen'. Een andere naam die in het rapport staat, is die van parlementslid voor de Congrespartij Sajjan Kumar. Hij werd in 2002 voor een rechtbank in Delhi vrijgesproken van het organiseren en leiden van geweld tegen Sikhs wegens gebrek aan bewijs. Ook hij diende zijn ontslag in na verschijnen van het rapport. Nanavati stelt dat verder onderzoek naar de rol van deze en andere met naam genoemde Congrespolitici noodzakelijk is. Of het daarbij zal komen tot strafzaken, staat nog te bezien.


  Doofpot

Het is niet uniek dat de politieke top buiten schot blijft bij ernstige verdenkingen van betrokkenheid bij het organiseren van geweld. Na het anti-moslimgeweld in 1992-1993 zijn de betrokken politieke leiders (van de BJP) nooit veroordeeld voor hun rol in het geweld. De moslimleiders die in deze periodes bij geweld betrokken waren zijn echter gedood of gevangengezet, zoals dat ook met de leiders van de militante Sikhs is gebeurd in en na 1984. Voor velen doet dit afbreuk aan de geloofwaardigheid van het rapport en van het Indiase rechtssysteem in het algemeen. De politieke beschuldigingen van Sikhs gaan echter naar nog veel hoger geplaatste Congresleiders. Over deze personen zegt de commissie dat er 'absoluut geen bewijs' is gevonden over hun betrokkenheid bij aanzetten tot of organiseren van geweld. Maar hoe zit het eigenlijk met de rol van Rajiv Gandhi? Hij zou wraak hebben gewild voor de moord op zijn moeder en het geweld enige dagen bewust hebben toegelaten, zo niet aangemoedigd via zijn ondergeschikten. En waar was bijvoorbeeld Narasimha Rao - later premier van India - die in 1984 minister van binnenlandse zaken was voor de Congrespartij. Hij liet zich nauwelijks zien ten tijde van het geweld, stelde niet alles in het werk om het geweld te stoppen, en liet het mogelijk bewust doorgaan. Het is te laat hen alsnog te verhoren, want ze zijn allebei overleden. Bovendien geldt de familie Gandhi nog altijd als min of meer onaantastbaar vanwege hun prominente rol in de onafhankelijkheidswording van India. Volgens Sikhs is het rapport weer een van de vele pogingen van de Congrespartij de zaak in de doofpot te stoppen. Diverse Indiase kranten ondersteunen die gedachte. Het rapport komt uit terwijl de Congres partij de regering leidt. De commissie is wel ingesteld onder leiding van de BJP maar de Congrespartij zou in de huidige regeerperiode de inhoud van het rapport beïnvloed hebben ten gunste van zichzelf. Enerzijds neemt de Congres partij het rapport openlijk serieus en 'offert' de partij enkele politieke leiders om daadkracht te tonen. Anderzijds blijven de echte kopstukken buiten schot om de partij niet verder in verlegenheid te brengen.


  Toenadering

Wat blijft, is de overtuiging bij veel Sikhs dat de top van de Congrespartij in 1984 direct betrokken was bij het organiseren van het geweld. Het rapport neemt van die overtuiging niets weg. Een eventuele oplossing zou kunnen liggen in een waarheids- en verzoeningscommissie, zoals die in Zuid-Afrika na de apartheid werd geïnstalleerd. Het is echter zeer de vraag of de Congrespartij erin zal toestemmen dat zo'n commissie er wel komt voor het geweld in 1984 en niet voor andere (recente) geweldsuitbarstingen waarbij de BJP en andere hindoepartijen betrokken waren. Daarnaast is het twijfelachtig of - als zo'n commissie er eenmaal is - die erin zal slagen daadwerkelijk de waarheid boven tafel te krijgen omdat de partijbelangen om de naam zuiver te houden enorm zijn. Tot expliciete schuldbekentenissen van partijleiders, als die nog in leven zijn, zal het naar alle waarschijnlijkheid niet meer komen. Omkoping of afpersing van getuigen zal aanvoeren van bewijzen bemoeilijken. De nabestaanden van slachtoffers zullen zich dan ook tevreden moeten stellen met de gebaren van goede wil naar de Sikhs vanuit de Congrespartij (zoals de 160 miljoen dollar die de Indiase regering in december 2005 toezegde aan Sikhs als schadevergoeding). Intussen lijkt de tijd de wonden enigszins te helen. Bij recente verkiezingen hebben meer Sikhs voor de Congrespartij gestemd dan voor de lokale Akali Dal partij. Sonia Gandhi heeft diverse bezoeken gebracht aan gurudwara's (heilige plaatsen van Sikhs) en zich daar publiekelijk - mede namens haar vermoorde man Rajiv Gandhi - verontschuldigd voor het geweld in 1984. En de huidige Indiase regering wordt geleid door Congresleider Manmohan Singh, een Sikh notabene. 

donderdag 4 juni 2015

Arme sikh Harman wordt verrast na heldendaad

24 mei 2015 20:52

Arme sikh Harman wordt verrast na heldendaad

Arme sikh Harman wordt verrast na heldendaadHarman Singh 
© Screenshot YouTube

Toen een jongetje zwaar gewond raakte bij een ongeluk, bedacht Sikh Harman Singh uit Nieuw-Zeeland zich geen moment. Hij zette zijn tulband af en legde die onder het hoofd van de 6-jarige. Een nieuwszender heeft hem beloond na zijn heldendaad.

Voor mannen die de religie sikhisme aanhangen, is het verplicht een tulband te dragen. Het vertegenwoordigt spiritualiteit, eer en vroomheid. Daarnaast heeft het als doel het haar te beschermen, dat nooit wordt geknipt. De tulband in het openbaar afzetten, is ten strengste verboden. 

Singh deed dat toch en dat moment werd vastgelegd en gedeeld op social media, waardoor hij wereldwijd een held werd. Een nieuwszender in Nieuw-Zeeland zocht hem thuis op. "Iedereen in mijn positie zou het hebben gedaan", reageerde Singh bescheiden.

Nadat het interview met Singh werd uitgezonden, maakten veel kijkers zich zorgen over de staat van het huis van de Sikh. Er stonden namelijk maar weinig meubels, slechts een paar tuinstoelen en een matras op de vloer. 

Verrassing
De nieuwszender ging terug voor een tweede interview, maar dit keer hadden ze een verrassing voor de bescheiden Singh. In samenwerking met een plaatselijke meubelzaak gaven ze hem een busje vol met nieuwe meubels. 

Overmand door emotie reageert Singh: "Dank je wel. Ik ben zo blij. Mijn vader is vorig jaar overleden, als hij dit zou zien, zou hij zo blij voor me zijn."

Embedded image permalink

Sikh die tulband afdeed om jongen te redden, krijgt geweldige verrassing

Sikh die tulband afdeed om jongen te redden, krijgt geweldige verrassing

25/05/2015 om 20:55 door 


Een goede daad wordt altijd beloond. Dat ondervond ook Harman Singh, de 22-jarige Sikh die zonder aarzelen zijn tulband afnam om een gewonde jongen te verzorgen. Een lokale tv-zender besloot om de man een gepaste beloning te geven.


De goede daad van Harman Singh ging de wereld rond. De student overtrad immers een belangrijke religieuze regel toen hij zijn tulband afzette om een jongetje van vijf te helpen verzorgen. Een Sikh moet zijn tulband altijd dragen in het openbaar.

De onbaatzuchtigheid van Singh ging de wereld rond. In zijn thuisland Nieuw Zeeland werd hij als een held beschouwd. Maar reporters die hem gingen interviewen merkten op hoe karig bemeubeld het appartement was dat Singh met een vriend deelt. In het appartement staan enkel een klein tafeltje en enkele plastic stoelen.

Een lokale tv-zender sloeg de handen in elkaar met een grote meubelwinkel om de jonge held zelfs ook eens te verrassen. 'Dit is de grootste verrassing van mijn leven', zegt Singh die tot tranen toe geroerd is door de hulp.


Bouw van Sikh-tempel gaat toch door

Bouw van Sikh-tempel gaat toch door

25/05/2015 om 16:09 door 

 
http://www.gva.be/cnt/dmf20150525_01697040/bouw-van-sikh-tempel-gaat-toch-door
Bouw van Sikh-tempel gaat toch door

De Sikh-tempel wordt op de Bischoppenhoflaan gebouwd. Aan de straatkant neemt het centrum de plaats in van de open groene zone en het huis links ervan.


DEURNE - In het najaar wordt er gestart met de bouw van de Sikh-tempel op de Bisschoppenhoflaan in Deurne. In februari besloot de bouwheer nog om de plannen uit te stellen wegens een bezwaarschrift dat ingediend werd bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen


Op de Bisschoppenhoflaan in Deurne, ter hoogte van nummers 636-638, plant de Sikh-gemeenschap een ontmoetingscentrum van 900 vierkante meter. Buurtbewoners zijn bezorgd over de impact die het project zal hebben op de mobiliteit en de leefbaarheid in de buurt. Ze dienden daarom een bezwaarschrift in.

Door dat bezwaarschrift besliste de bouwheer om de bouwwerken uit te stellen, maar die heeft nu toch beslist om dit najaar de werken aan te vangen. "Aan onze plannen is niets gewijzigd", zegt Rob Geys, architect van het project. "Maar de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan jaren aanslepen."

De buurt is verontwaardigd. "Het gaat voor ons niet over het soort gebouw", zegt Jan Van Wesembeeck, buurtbewoner en voorzitter van het Vlaams Belang Deurne. "Maar wel over de impact op de buurt."