maandag 20 november 2017

Nieuw monument op kerkhof Schurhoven voor sikhssoldaten uit Wereldoorlog I

Nieuw monument op kerkhof Schurhoven voor sikhssoldaten uit Wereldoorlog I

Monument Sikhs gemmenschap op :kerkhof schurhovenFoto: Jozef Croughs

Sint-Truiden - Op het kerkhof van Schurhoven staat er een nieuw ereteken ter nagedachtenis van de sikhs die tijdens de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen omgekomen zijn. Het monument werd op zondag 19 november ingehuldigd door het stadsbestuur en de sikhsgemeenschap van Sint-Truiden.

November is traditioneel een maand van gedenken, herinneringen ophalen en stilstaan bij alle mensen die ons lang of minder lang geleden ontvallen zijn. In het bijzonder alle slachtoffers die in de Eerste Wereldoorlog sneuvelden, krijgen in allerlei plechtigheden - terecht - extra aandacht.
 
"Van 1914 tot 1918 zijn er heel wat civiele en militaire slachtoffers gevallen. In die periode hebben ook vele sikhs en andere soldaten van het Brits-Indische Expeditieleger in Vlaamse Velden het leven gelaten. Zij leverden duizenden kilometers van huis een hevige strijd voor een vredigere wereld. Dat is een vergeten maar belangrijk stukje oorlogsgeschiedenis. We zijn daarom op zoek gegaan naar een manier om deze mensen op passende wijze te herdenken", zegt schepen Bert Stippelmans.
 
"Om de moed en zelfopoffering van deze helden te eren, hebben we aan hen een speciaal gedenkteken opgedragen. Dat bevindt zich op de begraafplaats van Schurhoven. Op zondag 19 november hebben we het monument plechtig ingehuldigd in aanwezigheid van leden van onze sikhsgemeenschap. Zij vertegenwoordigen het leeuwendeel van de zowat 4.000 sikhs in heel België", vertelt schepen van Militaire zaken en Vaderlandslievende verenigingen Hilde Vautmans.
 
"Ze vormen daarnaast ook de op één na belangrijkste geloofsstrekking in onze stad. Deze zeer verdraagzame en harmonieuze groep willen wij graag de aandacht geven die ze verdient. Daarom ondersteunden we ook de bouw van een nieuwe sikhstempel, waarvan eerder dit jaar de eerste steen gelegd werd", aldus nog burgemeester Veerle Heeren