vrijdag 28 maart 2008

Persbericht: De Nederlandse Sikh gemeenschap viert op 06 april 2008 V(B)aisakhi middles processie

Voor meer informatie neem contact op met: Sikh Society, Netherlands. tel.nr. 06-22157488 en/of SikhsInHolland@gmail.com

 

Wij zijn zeer verheugd u uit te nodigen voor ons jaarlijkse optocht 'nagar kirtan'. Deze processie houden wij jaarlijks voor de feestdag 'vaisakhi' . Op deze dag waren de panj pyare ( 5 geliefden ) gedoopt door de 10de guru, Guru Gobind Singh ji, de Khalsa was ontstaan. De Khalsa is de naam van een collectief van geïnitieerde Sikhs. Zij wijden hun leven aan het leven naar de hoge standaarden die door de Guru zijn gesteld.Het is en viering van de eenheid van humaniteit. Dus, Vaisakhi is een feest voor de mensheid. Het is een periode om Gods liefde en vertrouwen in ons mensen te herdenken.Er zijn zo veel verschillende landen,culturen,religies,geloven op de aarde, zij maken allen deel uit de creatie van God.

 

Er wonen ongeveer 10,000 sikhs in Nederland op die dag verwachten wij ongeveer 1200 mensen.

Tijdens de optocht wordt heilige lofzang gezongen en gratis snacks, fruit en dranken uitgedeeld.

Iedereen kan deelnemen aan de optocht.

 

Deze feestelijke gebeurtenis zal plaatsvinden op zondag 06 april 2008 van 10.00 uur tot 15.30 uur in Amsterdam.

 

De route die gelopen zal worden is als volgt: (beginpunt) Schakelstraat 21, Transformatorweg, Contactweg – Sloterdijksweg, Molenwerf,
Admiraal de ruiterweg, De Clerqstraat, Bilderdijkstraat, Frederik
Hendrikstraat, Nassaukade, Westerpark (rust punt), Spaarendammerstraat,
Spaarendammerdijk, Transformatorweg, Schakelstraat.


Media Contact Personen        : Vikram pal Singh  06 22 15 74 88

                                                   : Sukhchain Singh 06 53 36 00 68

                                   

Guru Nanak Gurudwara Sahib
Schakelstraat 21
1014 AW Amsterdam
Mail       : Amsterdamgurudwara@yahoo.com

Sikh Society, Netherlands
Mail       : SikhsInHolland@gmail.com

 

PS:  Voor meer achtergrondsinformatie over Vaisakhi en Het Sikhism zie onze webpagina: WWW.SIKHS.NL

 

 

 

vrijdag 14 maart 2008

Naar het buitenland gaan, is ook over de drempels in je hoofd stappen

“Naar het buitenland gaan, is ook over de drempels in je hoofd stappen” 13 maart 2008 -
‘Ondernemend’ is een label dat prima past op Chattarbir Singh. De 26-jarige Indiase promovendus (bij Scheikundige Technologie) deed zijn masteropleiding in Eindhoven, speelt cricket bij PSV Tegenbosch en introduceerde deze sport op het sportcentrum. En hij is bestuurslid van een pas opgericht platform voor nieuwkomers uit India. In de eerste maanden na zijn aankomst in Nederland, in 2004, zag het plaatje er minder florissant uit. “Toen ben ik er achter gekomen wat ‘alleen zijn’ echt inhoudt.” Vergis je niet: het verhaal van Chattarbir Singh is geen ‘tear jerker’. Als je de positief ingestelde Indiër nu vraagt wat er precies allemaal mis was toen hij naar Nederland kwam, dan kan hij de details daarover niet meer oplepelen. Wel weet hij nog dat het een donkere periode was. “Ik ben een sociaal mens en wil mezelf niet opsluiten in een kamer. Toch moest ik precies dat doen in het begin hier.”
Want hoe kom je in contact met mensen, als je je handen vol hebt aan alles dat je moet regelen, als je niet weet waar je lotgenoten kunt vinden, en je niet weet hoe je in een totaal andere cultuur contact maakt? “Het was in het begin erg moeilijk om iemand aan te spreken. Ik weet dat ik er anders uitzie met mijn tulband. En ik wist niet hoe ik me precies moest gedragen om mensen niet te beledigen. Dus wat is dan het veiligste? Niks doen, je stil houden.”
Nederlanders zijn anders dan Indiërs. Toch was dat precies wat hem op het spoor zette naar Nederland, tijdens zijn bachelorstage op een DSM-fabriek in India. Singh: “Daar kwam ik in aanraking met Nederlanders. Ik was blij met de vrijheid die ik kreeg bij mijn onderzoek. Ze moedigden me aan om mijn eigen richting te volgen. Toen dacht ik: waarom niet naar Nederland?”
De beslissing om uiteindelijk ook echt een masteropleiding te gaan doen in Nederland, was een zware. Singh zet zijn bril af om het uit te leggen. “In India leef je samen met je familie. Vooral het avondeten; dat is het belangrijkste moment van de dag. En ik was de eerste van de familie die voor langere tijd het land uitging.” Daar kwam bij dat Europa in die periode ‘buitenlanders’ steeds meer de rug toekeerde. In Frankrijk wilde men tulbanden verbieden - wat als ze dat ook in Nederland zouden doen? “Dan gooien ze me straks misschien van de universiteit”, dacht hij.
Maar hij ging toch. “Naar het buitenland gaan, is ook een beetje over de drempels in je hoofd heen stappen”, zo kijkt hij terug op de keuze. Het lijkt erop alsof hij daarmee de weg heeft bereid voor anderen. Enkele neven van Singh zijn intussen ook buiten India gaan studeren.
Overigens zouden volgens Singh veel meer buitenlandse studenten naar Nederland komen als het makkelijker was om hier aan een werkvergunning te komen. Dan zouden studenten hun studie zelf kunnen bekostigen, in plaats van - zoals Singh - noodgedwongen een lening op te nemen. Nu kiezen veel Indiërs ervoor om bijvoorbeeld naar de VS te gaan, waar ze wel kunnen werken en alleen de beginperiode met een lening moeten overbruggen, vertelt de ST-promovendus.
Singhs eenzaamheid duurt geen jaren. “Ik heb een steile leercurve gehad”, zegt hij over de beginperiode in Nederland. Vooral op het moment dat het cricketseizoen begin 2005 weer van start gaat, en hij meer contacten opdoet bij PSV Tegenbosch - waar hij in een team met zeven TU/e’ers speelt - komt hij sociaal weer tot leven.
Cricket is dé sport in India. Singh speelt het al zolang als hij zich kan herinneren. En hij wil de Eindhovense student aan het cricketen krijgen. Want, heeft hij geconstateerd, er zijn genoeg Nederlandse cricketclubs, bijvoorbeeld in Haarlem, Den Haag en Amsterdam. Maar niet in het zuiden van het land. “We hebben alles op het Sportcentrum. Cricket was het enige dat ontbrak.” Daarom nam hij medio vorig jaar het initiatief om cricket te introduceren op de campus. Van een studentenclub durft hij nog niet hardop te dagdromen, maar “dat zou geweldig zijn”, zegt hij met een grote glimlach.
Singh heeft zijn draai in Nederland gevonden. Direct na zijn promotie teruggaan naar India is geen vanzelfsprekendheid meer. “Uiteindelijk ga ik wel terug. Maar ik wil eerst relevante werkervaring opdoen hier.”./.

“Going abroad also means crossing the boundaries in your own mind”

"Going abroad also means crossing the boundaries in your own mind"
13 maart 2008 -
 
'Enterprising' is a label that fits Chattarbir Singh to a T. The 26-year-old Indian PhD candidate (at the department of Chemical Engineering and Chemistry) followed his Master training in Eindhoven, plays cricket at PSV Tegenbosch and introduced this sport at the Students Sports Center. And he is an executive member of a platform set up recently for newcomers from India. In the first few months after his arrival in the Netherlands, in 2004, things did not look that bright, though. "Then, for the first time, I really felt the meaning of 'being alone'."

Make no mistake: the story of Chattarbir Singh is not a tear-jerker. If you ask this positive-minded Indian now what exactly was wrong with everything when he came to the Netherlands, he is having trouble dishing out the details. He does remember that it was a dark period. "I'm an outgoing person", says the Indian, "I don't want to lock myself up into a room. And yet that was precisely what I had to do here in the beginning."

For how do you get in touch with people, if you have got your hands full with everything that you need to take care of, if you do not know where to find companions in adversity, and you have no idea how to make contacts in another culture? "It was very difficult to approach anyone initially. I look very different. And I did not know how to behave in order to avoid offending people. So what is your safest option then? Sit still, do nothing."

The Dutch are different from the Indians. And yet it was precisely this fact that put him on the track towards the Netherlands, during his Bachelor internship at a DSM factory in India. Singh: "That's how I got into contact with Dutch people. I was quite happy with the freedom I had doing my research there. And they were quite supportive about pursuing my own ideas. So I thought: why not the Netherlands?"

Family
It was very hard to actually take the decision to go and follow a Master program in the Netherlands. Singh takes off his spectacles to explain this. "In India, traditionally you live together with your family. At supper in particular, which is the most important moment of the day. And I was the first one of the family to go abroad for a longer period of time." Moreover, at that time Europe was turning its back on 'foreigners' more and more. In France people wanted to prohibit turbans - what if they should do so in the Netherlands as well? "Maybe they'll kick me out of university", he thought.

Still, he went. "Going abroad, is also like crossing the boundaries in your own mind", is how he looks back on his choice. It seems as if by doing so he has paved the way for others: some of Singh's nephews have meanwhile taken up studies outside India also.

For that matter, Singh suspects that far greater number of foreign students would come to the Netherlands if it was easier to obtain a work permit here. In that case students would be able to pay for their studies themselves, instead of - like Singh - being forced to take out loans. Now many Indians decide to go to the USA, for instance, where they are allowed to work and only need to bridge the initial period with a loan, says the PhD candidate.

Cricket
Singh's loneliness did not last for years. "I had a steep learning curve", he explains, when talking about his first few months in the Netherlands. Especially by the time when the cricket season begins again early in 2005, and he makes contact with more people at PSV Tegenbosch - where he plays in a team starring seven students and employees from TU/e - his social life starts picking up again.

Cricket is the sport in India, and Singh has played it for as long as he can remember. Also, he wants to get Eindhoven students to take up cricket too. Indeed, he has found out that there are plenty of Dutch cricket clubs, for instance in Haarlem, The Hague and Amsterdam, but not in the southern part of the country. "We have everything at the Sports Center. Cricket was the only thing missing." That is why during the summer of last year he took the initiative to introduce cricket on campus. He is not hopefully daydreaming about a student club yet, but there is a big smile on his face when he admits "that would be fantastic".

Singh has found his feet in the Netherlands. It is no longer a matter of course to return to India straight away after having obtained his PhD. "I will return eventually, but first I want to gather relevant work experience here."./.

woensdag 12 maart 2008

“How Europe is Indebted to the Sikhs”


Friday, January 18, 2008, Chandigarh, India
SGPC chief honours NRI: Bhupinder Singh Holland of Netherlands was honored by Avtar Singh, president, Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee at the Golden Temple for his book “How Europe is Indebted to the Sikhs”. Holland said as the Sikhs had made tremendous contribution in the World War I and II it was necessary to bring out the significant role of the community in the two wars.

vrijdag 7 maart 2008

Sikhs mogen paus niet ontmoeten

Sikhs mogen paus niet ontmoeten

vrijdag 07 maart 2008 | 07:35

Vrijdag 7 maart 2008 - WASHINGTON - Amerikaanse sikhs mogen van de geheime dienst een geplande ontmoeting met de paus volgende maand niet bijwonen, vanwege de traditionele dolken die zij volgens hun geloofsregels moeten dragen.

De paus ontmoet in Washington afgevaardigden van verschillende geloofsgemeenschappen.

Ook sikhs waren daarvoor uitgenodigd, mits ze hun kirpaan, een lang soort kris, thuis zouden laten.

De sikhs weigeren dat, zeggend dat het wapen onlosmakelijk met hun geloof verbonden is en hun verzet tegen onderdrukking en onrecht symboliseert. Sikhs zijn verlicht een baard, hun tulband en een kirpaan te dragen.

Ed Donovan van de Amerikaanse Secret Service zei hun argument te respecteren, maar voor geen enkel wapen een uitzondering te kunnen maken.

zaterdag 1 maart 2008

Den Haag : de nieuwe tempel van de Sikh-gemeenschap

Gemeente Den Haag : 05-02-2008
Nieuwe bestemming wijk- en dienstencentrum Transvaal
http://www.nieuwsbank.nl/inp/2008/02/05/R239.htm

Het voormalige wijk- en dienstencentrum in de Haagse wijk Transvaal krijgt een nieuwe bestemming. In het gebouw aan de Scheepersstraat 54 vestigt zich begin 2008 de nieuwe tempel van de Sikh-gemeenschap. Voor het pand aan de Scheepersstraat 48-52 wordt nog gezocht naar een passende welzijnsvoorziening voor de wijk.

Van oorsprong bestaat de Scheepersstraat 48-54 uit twee gebouwen, waar decennia lang het wijk- en dienstencentrum Transvaal was gehuisvest. Het wijk- en dienstencentrum heeft inmiddels zijn intrek genomen in de herontwikkelde Julianakerk. Het gebouw kwam hierdoor leeg te staan. Wethouder Norder (Bouwen en Wonen): In plaats van het pand te slopen, zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe bestemming die ook goed bij de wijk past.

Renovatie
De Vereniging Gurdwara Den Haag gaat het pand aan de Scheepersstraat 54 eerst helemaal opknappen. Aan de kant van de Hertzogstraat wordt de oude uitbouw gesloopt. Er wordt daar een parkeerterrein ingericht, zodat de buurt geen overlast heeft van de autos van bezoekers. Het parkeerterrein en de tuin zullen worden afgesloten met een poort zodat het gevelbeeld vanaf de straatkant hetzelfde blijft.

Voor het andere gebouw, Scheepersstraat 48-52, zal worden gekeken wat er precies mee wordt gedaan. Misschien zal deze locatie gebruikt worden om een welzijnsvoorziening voor de wijk te realiseren.

Transvaal biedt kansen
In Transvaal wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de wijk. Naast het realiseren van nieuwe koop- en huurwoningen investeert de Gemeente Den Haag ook in het stimuleren van de economie en de werkgelegenheid in de buurt. Daarnaast wordt gekeken naar verbeteringen in het onderwijs en worden er culturele activiteiten georganiseerd. Het verbeteren van de bereikbaarheid is ook een speerpunt. Door het welzijn en de leefbaarheid in de wijk te verbeteren wordt het nog aangenamer om in de krachtwijk Transvaal te wonen, te werken en te verblijven. Op deze manier is en blijft Transvaal van alle markten thuis