donderdag 10 april 2008

Het sikhisme en de sikhs

Sikhs

http://www.mo.be/index.php?id=151&no_cache=0&tx_uwnews_pi2%5Bart_id%5D=20477  

28 februari 2008 (MO) - Als het over interculturaliteit gaat, is er vaak weinig aandacht voor gesprekken over of tussen godsdiensten en levensbeschouwingen. Meestal wordt met name de islam simpelweg gezien als “een cultuur”, terwijl er in feite talloze culturen beïnvloed en gevormd zijn door de aanwezigheid van de islam.

Hetzelfde geldt uiteraard voor christendom en andere religies. Als het dan toch eens over interreligieuze dialoog gaat, dan beperkt het gesprek zich meestal tot de drie abrahamitische godsdiensten, jodendom, christendom en islam, alsof dat de enige tradities zijn die wat te vertellen hebben.

De benaming ‘godsdiensten van het boek’ is trouwens ook nogal exclusief tegenover andere religies die ook een boek als (geopenbaarde) centrale waarheid en pijler kennen. Een van de minst gekende religies mét een Boek (de Goeroe Granth Sahib) is wellicht het sikhisme, al kent iedereen wellicht hun tulband, hun rituele verbod op het knippen van haar, hun aanwezigheid in de Limburgse fruitpluk…

Lili Van Heers schreef daarom een vrij didactische inleiding op de geschiedenis, de leerstellige inhoud, de gebruiken en andere aspecten van het sikhisme. Van Heers zegt dat er 19 miljoen sikhs zijn in India, 500.000 in Groot-Brittannië, 225.000 in Canada, 100.000 in de VS, 50.000 in Maleisië en 20.000 in Singapore. Met een kleine maar behoorlijk zichtbare gemeenschap in Zuid-Limburg erbij is het dus zeker de moeite om meer over hun achtergrond te weten te komen. Al is dit boek vooral interessant voor wie in de feiten met sikhs te maken heeft en snel enkele aspecten van hun cultuur, traditie of godsdienst wil te weten komen.

Het sikhisme en de sikhs door Lili Van Heers is uitgegeven door de auteur zelf. 202 blzn.

Auteur: Gie Goris.

 

woensdag 9 april 2008

Sikhs - Feest Vaisakhi - 14 april - 07.04.08 (Belgium)

Sikhs – Feest Vaisakhi – 14 april 2008 (Belgium)

 

Je ziet hen soms in het straatbeeld. Vrouwen met kleurrijke gewaden, mannen met tulband. De SIKHS. Afkomstig uit het Noordindiase vijfstromenland Punjab en einde jaren tachtig als politieke vluchteling naar onze streken gekomen. Nu vaak als economische vluchteling. Op 14 april 2008 heeft hun groot feest plaats. Ik steek mijn licht op bij Lili Van Heers. (x)

 

Wereldwijd zijn er ongeveer 21 miljoen sikhs. De grote meerderheid, 16 miljoen, woont in het Indische Punjab, meer dan 1 miljoen in Groot-Brittanië en Noord-Amerika. De rest verspreid over de hele wereld. In België leven er ongeveer 5000 waarvan 2000 in de Zuid-Limburgse fruitstreek temidden van het golvende landschap zoals in Punjab. Ook in Nederland wonen sikhs. Zie prachtige beelden op www.sikhs.nl en www.gurdwarabrussel.org

 

Het SIKHISME werd gesticht door Goeroe Nanak. Hij werd geboren in 1469 in Talwandi in het huidige Pakistan. Vanaf zijn jeugd verzet zijn scherp verstand zich tegen zinloze rituelen, bijgeloof en dogma’s die in het Indiase subcontinent vaak doorgingen voor godsdienst. Tegen de achtergrond van hindoeïsme en islam ontvangt hij zijn Godsopenbaring: ‘Er is slechts één God en Hij is de waarheid, alom tegenwoordig, tijdloos en schepper van alles’. Goeroe Nanak en de negen goeroes na hem tonen een schitterend voorbeeld van spirituele levenswijze mét actieve deelname aan het maatschappelijk leven. Voor hen telt de ‘kern van het geloof’, niet de uiterlijkheden. De tiende en laatste goeroe hervormt op 14 april 1699 de doopceremonie en geeft met deze initiatieritus aan de sikhs een eigen identiteit. Kort voor zijn dood verordent hij dat het heilige boek, de Goeroe Granth Sahib, het uiteindelijke gezag is. Dit heilige boek wordt in ieder GURDWARA of sikhtempel bewaard en met dezelfde eerbied omringd als de gewijde hosties in het tabernakel in een katholieke kerk. Het is een uniek geschrift, bekend in de wereld der letteren.

 

Op Vaisakhi (14 april) vieren de sikhs dus de broederschap van gedoopten.  De gezamenlijke verjaardag van een volk. Aan elke tempel wordt de hoge vlaggenmast (Nishan Sahib) naar beneden gehaald, ceremonieel gewassen en met nieuwe doeken omwonden. Het is de gelegenheid zich te laten dopen. Kinderdoop bestaat niet. Het sikhisme is een persoonlijke religie. Ieder volgt het religieuze pad op ‘eigen tempo’. De sikh beslist zelf wanneer hij klaar is om deze stap te zetten. Gedoopte sikhs, mannen zowel als vrouwen, tonen aan de buitenwereld hun ‘fierheid’ zich sikh te noemen door het dragen van de vijf symbolen of K’s: kangha (houten kam), kara (stalen armband), kes (ongeknipt haar), kirpan (dolk) en kachha (losse onderbroek). Het ongeknipte haar wordt bij de mannen samen gehouden door de tulband. Rechters beslisten dat de kirpan, zo bot dat je er zelfs geen brood mee kan snijden, geen verboden wapen is, maar symbolisch een religieus voorwerp.


De intense geloofsovertuiging van sikhs en hun brede sociale bewogenheid kunnen diepe indruk maken. In de trein of aan de benzinepomp kan je een kleurig getooide sikh ontmoeten en met hem spontaan een interreligieuze geloofsuitwisseling beleven. Zonder terughoudendheid. Ze zijn blij over hun geloof te vertellen. ‘Hun’ fierheid gelovige sikh te zijn doet mij alvast nadenken over ‘mijn’ relatie tot Jezus van Nazareth. Is het niet een uitdaging ook ‘óns tempo’ te vinden op ‘ónze religieuze weg’? Een uitdaging om ‘bewuster’ op zoek te blijven naar de ‘kern van het geloof’ en daarin tijd en energie te investeren? En om ons misschien te laten verrijken door zinvolle religieuze symbolen? Het doet nadenken. Ondertussen verheug ik me op een volgend contact met hen.

 

(x) : Lili Van Heers ‘Het sikhisme en de sikhs’, uitgegeven in eigen beheer, te verkrijgen in de Standaard Boekhandels of bij de auteur (lili.van.heers@telenet.be).

 

Bernard Delhaise                                                                                                              07.04.08

 

maandag 7 april 2008

Sikhs zondag zingend door Amsterdam

 

Sikhs zondag zingend door Amsterdam

Zaterdag 05 april 2008 | Seda Önce    

http://www.wereldjournalisten.nl/artikel/2008/04/05/sikhs_vieren_vaisakh/

 

Sikhs in Nederland vieren zondag de fundamentele gelijkheid van alle mensen. Een optocht door Amsterdam vormt de opmaat naar het Vaisakh-feest op 14 april.

beeld/2008/04/sikh.jpg - Sikh

Sikhs zijn aanhangers van een religieuze stroming uit India, de meesten zijn dan ook van Indiase komaf. De mannen dragen een tulband, de Dastaar. Sikhs over de hele wereld vieren op 14 april het Vaisakh-feest. Op die dag vieren ze het ontstaan van de Khalsa, een collectief van geïnitieerde Sikhs. De feestdag staat voor fundamentele gelijkheid van alle mensen. De ongeveer 10.000 zielen tellende Sikh-gemeenschap in Nederland viert deze feestdag met een optocht door Amsterdam op 6 april. 

De optocht is niet alleen voorbehouden aan Sikhs. Woordvoerder Vikram pal Singh van de Sikh Society Nederland benadrukt dat iedereen is uitgenodigd; het is immers een dag waarop gelijkheid wordt gevierd. Tijdens de optocht worden er lofliederen gezongen en worden fruit, snacks en drank uitgedeeld.  

De kleine Sikhgemeenschap in Nederland viert op 14 april Vaisakh in het gebedshuis, waar zij zingen, mediteren en samen eten. Het gebedshuis vormt een belangrijke ontmoetingsplaats voor Sikhs.

Woordvoerder Singh van de Sikh Society verteld dat in Nederland veel onwetendheid bestaat over de Sikhs. Door de tulband die hij draagt bijvoorbeeld, wordt hij vaak geassocieerd met de Taliban. “Wij treden niet expliciet naar buiten met ons geloof. Wij houden ons niet bezig met het bekeren van mensen, ons geloof blijft binnen de muren van ons gebedshuis. We zijn een kleine gemeenschap die intern haar geloof beleeft. Net als in India, is iedereen welkom in onze gebedshuizen. Elke maand hebben wij ongeveer duizend Nederlandse bezoekers. We organiseren rondleidingen voor kinderen en landelijk werken we samen met andere minderhedenorganisaties; zo proberen wij ons steentje bij te dragen aan het kweken van begrip tussen verschillende bevolkingsgroepen in Nederland.”

De meeste Sikhs in Nederland wonen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Een klein aantal Sikhs kwam in Nederland terecht in de jaren ’70. De meeste Sikhs vestigden zich in Nederland in de jaren ’80: toen in de Indiase deelstaat Punjab in 1984 onlusten uitbraken en Sikhs mikpunt van geweld werden, zagen zij zich gedwongen te vluchten.

De groeiende vraag naar goed opgeleid personeel in de IT-sector in Nederland zorgde voor de derde stroom Sikhs in de jaren ‘90 naar Nederland. Woordvoerder Singh van de Sikh Society verklaart dit vanuit het Sikh-geloof: ”In de jaren ’90 zijn veel Indiase Sikh-jongeren geworven door de IT-sector in Nederland, vanwege hun goede opleiding. Je nuttig maken voor de maatschappij is van fundamenteel belang in het Sikhisme. Opleiding vormt daarbij een belangrijk onderdeel. Onze kinderen zijn veelal hoogopgeleid, hangjongeren zul je bij ons niet tegenkomen.”

De Vaisakh-optocht op zondag 6 april begint om 10.30 uur en eindigt om 15.30 in Amsterdam.

meer Binnenland »

Bron: Wereldjournalisten