zaterdag 22 december 2018

Een corridor tussen twee geloven

Een corridor tussen twee geloven

Eildert Mulder 17:32, 21 december 2018 https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/een-corridor-tussen-twee-geloven~a0f75327/

Sikhs vieren in een tempel in Amsterdam de geboortedag van Goeroe Nanak. © ANPMinaret

Volgend jaar willen India en Pakistan, ter wille van aanhangers van het sikhgeloof, een muizengaatje boren in hun hermetische grens. 's Nachts helpt die fel verlichte scheidslijn, een soort IJzeren Gordijn, astronauten om zich te oriënteren. 

Net als destijds in Europa staan twee vijandige atoommachten tegenover elkaar, het islamitische Pakistan en het overwegend hindoeïstische India.

Lees verder na de advertentie

De isolatie is bijna totaal. Er is precies één grensovergang over de weg. Verder rijden er tussen de twee landen, met een bevolking van 1300 miljoen mensen (India) en een kleine 200 miljoen (Pakistan), wekelijks drie treinen. Het nieuwe muizengaatje zal bestaan uit een visumvrije corridor voor sikhs. De eerste steen is vorige maand gemetseld, door de premier van Pakistan. 

Eerst zien en dan geloven, want een militaire botsing in het betwiste Kashmir of een terreuractie kunnen de plannen doorkruisen. Maar als alles doorgaat kunnen de twintig miljoen Indiase sikhs voortaan hun heiligdommen vlak over de grens, in het Pakistaanse dorp Kartarpur, zonder moeilijke procedures lijfelijk bezoeken in plaats van met een verrekijker. 

In Kartarpur sleet Goeroe Nanak, tijdgenoot van Luther, zijn laatste levensjaren, na een langdurig reizend bestaan. Hij stond aan de wieg van het sikhgeloof, zonder dat hij daar duidelijk een aparte godsdienst van maakte. Dat deden zijn aanhangers pas later. In zijn laatste dagen hadden zijn discipelen ('sikhs' in het Sanskriet) een probleem. Was hij nou moslim of hindoe? Volgens Goeroe Nanak zelf bestonden er geen moslims of hindoes. Hij kwam uit een hindoefamilie maar was getrouwd met een moslimvrouw en de Koran zou zijn komst hebben voorspeld, zeggen sikhs. 

Overlevering

Moesten ze hem na zijn overlijden islamitisch begraven of hindoeïstisch cremeren? Goeroe Nanak gaf, zo wil de overlevering, opdracht om na zijn verscheiden bloemen naast zijn lichaam te leggen, zijn moslimdiscipelen aan de ene kant en zijn hindoeleerlingen aan de andere. Als alleen de moslimbloemen goed zouden blijven moesten ze hem begraven, als enkel de hindoebloemen weigerden te verwelken, moesten ze hem cremeren. De volgende ochtend was zijn lichaam verdwenen en waren alle bloemen nog vers. Waarop de moslims hun bloemen begroeven en de hindoes de hunne verbrandden. 

Goeroe Nanak kreeg vervolgens zowel een smadh, een hindoegedenkteken, als een graf. Hij was vooral een hervormer. Maar anders dan Luther beperkte hij zich niet tot maar één godsdienst. Tientallen jaren reisde hij en discussieerde hij met moslims, hindoes, boeddhisten en jains. Met zijn opmerking dat er geen moslims en hindoes bestaan bedoelde hij dat alle godsdiensten in de kern hetzelfde zijn. Zijn advies was om goede moslims, hindoes boeddhisten of jains te zijn. 

Bij de bloedige opdeling van het Indische subcontinent in 1947, na het vertrek van de koloniale Britten, weken bijna alle Pakistaanse sikhs uit naar India. Hun heiligdommen in Kartarpur lieten ze verweesd achter. Toch bleven er pelgrims komen, geen sikhs maar soefi-moslims die Goeroe Nanak vereerden als een van hun eigen heiligen. Uitgerekend deze mensen zullen na de opening van de grenscorridor mogelijk niet meer welkom zijn in Kartarpur. Want het is moeilijk na te gaan of er zich onder hen geen andere moslims van het type taliban of IS verschuilen. Gevaarlijk voor al die Indiase pelgrims. Een verbod zou zuur zijn voor soefi's. De corridor creëert ook weer nieuwe grenzen.


vrijdag 30 november 2018

UK amends new weapons bill to allow status quo on possession of kirpans

Posted at: Nov 30, 2018, 9:43 AM; last updated: Nov 30, 2018, 10:26 AM (IST) https://www.tribuneindia.com/news/diaspora/uk-amends-new-weapons-bill-to-allow-status-quo-on-possession-of-kirpans/691297.html

UK amends new weapons bill to allow status quo on possession of kirpans

UK amends new weapons bill to allow status quo on possession of kirpans

The Offensive Weapons Bill 2018 completed its various readings in the House of Commons this week and has now moved to the House of Lords for approval.

London, November 30

The UK government has confirmed an amendment to a new weapons bill going through Parliament to ensure that it would not impact the right of the British Sikh community to possess and supply kirpans, or religious swords.

The Offensive Weapons Bill 2018 completed its various readings in the House of Commons this week and has now moved to the House of Lords for approval.

It involves a new offence of possessing certain offensive weapons in public and places new restrictions on the online sales of bladed articles and corrosive products in an attempt to crack down on rising knife- and acid-related attacks in the country.

"We have engaged closely with the Sikh community on the issue of kirpans. As a result, we have amended the Bill to ensure that the possession and supply of large kirpans for religious reasons can continue," a UK Home Office spokesperson said on Thursday.

The All Party Parliamentary Group (APPG) for British Sikhs led a delegation to the UK Home Office in recent weeks to ensure that the kirpan remains exempt when the new bill becomes law.

"I am pleased to see the government amendment and look forward to seeing an accompanying set of documentation, which reflects the importance of not criminalising the Sikh community for the sale or possession of large kirpans," said Labour MP Preet Kaur Gill, Chair of the APPG for British Sikhs.

Gill, the first female Sikh MP in the House of Commons, was accompanied by APPG vice-chairs Pat McFadden and Dominic Grieve at a meeting with UK Home Secretary Sajid Javid and Home Office minister Victoria Atkins to discuss changes to the Offensive Weapons Bill, which would maintain status quo in continuing to legally safeguard the sale, possession and use of large kirpans.

Her fellow Sikh MP, Tan Dhesi, also made an intervention during the Offensive Weapons Bill debate in the Commons to seek "assurances about the kirpan, given the Sikh community's serious concerns".

Large kirpans, with blades over 50 cm, are used by the community during religious ceremonies in gurdwaras as well as for ceremonies involving the traditional Sikh Gatka martial art. They would have fallen foul of the new bill on the possession of large blades without the amendment, which has now been agreed.

The Offensive Weapons Bill 2018 is aimed at strengthening existing legislative measures on offensive weapons, focusing on corrosive substances, knives and certain types of firearm. The Bill will give new laws to ban the sale of corrosive substances to anyone under the age of 18, to target people carrying acid, to make it more difficult for anyone under the age of 18 to buy knives online and to ban certain types of firearms. PTImaandag 26 november 2018

Sikhs in Eindhoven vieren geboortedag stichter

Sikhs in Eindhoven vieren geboortedag stichter

Karin Rosendaal 26-11-18, 09:26  

EINDHOVEN - Sinds een aantal maanden komt de Sikh gemeenschap Eindhoven bij elkaar in het Dorpshuis in Acht. Zondag werd de geboortedag gevierd van de stichter van het Sikhisme, goeroe Nanak (1469), die de boodschap van 'Ek Onkaar', een God, verspreidde en het geloof baseerde op gelijkheid van alle mensen.  

Al vroeg in de ochtend is begonnen met het schoonmaken van het Dorpshuis en is de ruimte omgetoverd naar een gurdwara, een Sikh gebedshuis. Kleden liggen op de grond, versieringen zijn opgehangen. Op het podium staat een Manji Sahib, een zetel voor de goeroe Granth Sahib. Dat is de Heilige Schrift met teksten van de goeroes, moslim -, hindoe- en andere filosofen. Er klinkt Kirtan (Lofzang).

Minoe Kaur Nijjar: ,,Vandaag lezen we de laatste pagina's van de Heilige Schrift. Op 5 november zijn we begonnen met het lezen van de 1430 pagina's tellende Granth Sahib. Na goeroe Nanak volgden nog negen menselijke goeroes. De tiende goeroe zei dat na hem de Heilige Schrift kwam, de Granth Sahib, die als mens wordt behandeld", vertelt Theodorus Singh. ,,In een echte gurdwara heeft de Schrift een gebedszaal en een rustzaal. Bij binnenkomst wordt hij als gastheer begroet."

De Sikh gemeenschap in Eindhoven groeit en is op zoek naar een vaste locatie. Het bevalt goed in Acht, maar een permanente plaats heeft de voorkeur. Singh: ,,Vanuit India komen veel Sikhs naar de regio vanwege de werkgelegenheid. De dichtstbijzijnde gurdwara's zijn in Duitsland, België of Rotterdam. Het idee is ontstaan om in Eindhoven een gebedshuis te stichten. Inmiddels zijn er zo'n dertig tot veertig families bij aangesloten. Maar er komt veel bij kijken: hoe gaan we het financieren, en als er een locatie is, mag die dan een gebedshuis worden? Het voordeel is dat het gebedshuis dan niet iedere keer opgebouwd hoeft te worden en dat de sikhs door de week binnen kunnen komen voor een gebed. Het gezamenlijk eten is een belangrijk onderdeel, dus een langar, een gemeenschapskeuken, heeft een belangrijke functie. Nu nemen de mensen eten vanuit huis mee."

Nijjar: ,,De jongste generatie is hier geboren, de oudste generatie in India. We vinden het belangrijk om de gebruiken door te geven."

vrijdag 16 november 2018

Gebedshuis sikhs krijgt vergunning ondanks ferm protest van buurt

Strenge voorwaarden voor sikhtempel

ZOALS: BIJ HUWELIJK NIET MEER DAN 20 GASTEN

Geluidsoverlast, mobiliteitsproblemen, capaciteitsproblemen ... De buurtbewoners van de Hendrik Consciencestraat haalden verschillende bezorgdheden aan om de komst van de sikhgemeenschap in hun wijk tegen te houden. Ze dienden in totaal 47 officiële bezwaarschriften in. Aanvullend verzamelde de buurt zo'n 200 handtekeningen in een petitie. Het gemeentebestuur heeft nu niettemin beslist om een voorlopige vergunning toe te kennen. "De bezwaren werden grondig onderzocht", zegt schepen van Stedenbouw Kris Demeyere (Gemeentebelangen). "Omdat uit de eindevaluatie blijkt dat een groot deel van de bezorgdheden valabel is, heeft het schepencollege beslist om nog geen definitieve vergunning te verlenen, maar wel een voorlopige geldig voor drie jaar. Nadien kunnen we nog altijd beslissen om de vergunning al dan niet te verlengen."


De sikhs moet zich ook aan enkele strikte voorwaarden houden. Zo wordt het aantal aanwezigen op de belangrijkste eredienst op woensdag tussen 11 en 16 uur beperkt tot zestig personen. Op andere dagen mogen maximaal acht of twaalf mensen aanwezig zijn. Bij een huwelijk twintig personen en bij een begrafenis veertig. De feesten zelf mogen bovendien nooit in de gebedstempel gehouden worden. Ook aan de mogelijke geluidsoverlast is gedacht. Zo geldt er een beperking van 82 decibel. Wat mobiliteit betreft, mogen er voor, tijdens of na een eredienst geen wagens in de straat geparkeerd worden. Op woensdag en tijdens huwelijken of begrafenissen moeten de sikhs gebruikmaken van de gemeentelijke parkeerplaats die wordt aangelegd op wandelafstand van het gebedshuis. "De sikhgemeenschap is al 25 jaar actief in Heist zonder dat er ooit klachten waren. We hebben vertrouwen dat ook nu alles gunstig zal verlopen", zegt schepen Demeyere.

'Beter dan een winkel'

De gemeente wijst bovendien op het feit dat het pand waar de sikhs zich zullen vestigen eigenlijk een handelspand is. "Als er een winkel kwam, zou er op gebied van mobiliteit een veel groter probleem zijn", gaat de schepen verder. "Bovendien zou er dan veel meer passage zijn. Nogmaals: met de opgelegde voorwaarden zijn we ervan overtuigd dat er van hinder voor buurtbewoners geen sprake zal zijn."


De integratie van een geloofsgemeenschap in Knokke-Heist is bovendien niet nieuw. Zo heeft ook de Joodse gemeenschap al decennia lang zonder problemen een synagoge in de Van Bunnenlaan in Knokke.

donderdag 8 november 2018

Pittige Indiase schotel en initiatief vallen in de smaak


Sikhfamilie serveert gratis eten aan buren

Pittige Indiase schotel en initiatief vallen in de smaak

Bollen Zita en David Pittomvils met moeder Jaspreet.

Woensdag was het Diwali, ofwel de dag van het licht bij de Sikhs. Het is dan hun gewoonte om gratis eten uit te delen. De familie Singh had een pittig Indiase gerecht van aardappelen, linzen met rijst en naanbrood klaargemaakt. Tientallen buren mochten vrij aanschuiven. Wie wilde kon de patka dragen. De kenmerkende hoofddoek is bij de Sikhs overigens geen verplichting. 

De familie Singh speelt een centrale rol in de kleine gemeenschap Rummen. Ze baten er de enige buurtwinkel van het dorp uit. "We komen er elke dag", zeggen Monique Machiels en Odette Gysermans (allebei 75). "We hadden niet verwacht dat ze zo goed konden koken. Het is eens wat anders dan Chinees. Nergens hier in de streek kunnen we de Indiase keuken proeven. Heel fijn dat dochter Anshpreet wat gaf uitleg over de maaltijd."

Gastvrij

Erik Bex is een fervente vleeseter, maar kon de vegetarische maaltijd best smaken en ook David Pittomils en dochter Zita zijn blij verast. "Deze mensen dringen ons niets op, maar zijn erg gastvrij en geven graag uitleg over hun cultuur."Geen kwaad woord dus over de Sikhs in Rummen. "Ze doen hun uiterste best om mee te doen met onze gemeenschap", zeggen Lucie Lenaerts en Irma Spaepen. "De rijstpap vinden we bijzonder lekker. Hij is zoet met noten en rozijnen en veel zachter dan onze Vlaamse versie. Tot vandaag wisten we zo weinig over hen, en over hun keuken." 

Volgens de gebruiken van de Sikhs moet er eigenlijk gegeten worden op de grond, want alle mensen zijn aan elkaar gelijk. Toch had de familie enkele tafels voorzien. "Gewoonlijk wordt er met de handen gegeten. Wij zijn gewoon om met mes en vork te eten, maar dat was absoluut geen probleem", lacht Elke Borremans. Ze is uitbater van een frituur en dus collega van vader Kamaljit, die een frituur heeft in Geetbets. "We zijn goede collega's en helpen elkaar uit de nood als het moet. De Sikhs hangen meer aan elkaar dan wij Belgen. Bij ons is het ieder voor zich. Dit samenzijn is een goede oefening om ook eens iets voor elkaar te doen."

Ook burgemeester Jo Roggen (Open Vld) van Geetbets schoof aan. "Dit is een nobel initiatief. Hier wordt iets gedaan wat te vaak ontbreekt in onze maatschappij: met elkaar delen. Onze afstand tot het gezin is klein en ze spreken vlot Nederlands. Ongelooflijk hoe deze familie zich inzet voor anderen."

Geen promoactie

"Dit is geen actie om klanten te lokken naar onze winkel en fituur", zegt vader Kamaljit. "We willen dat onze culturen elkaar ontmoeten. Volgend jaar willen we de Langar (het gebruik van gratis eten uitdelen red.) uitbreiden naar andere plaatsen waar echte nood is. We willen met andere Sikhs in België hiervoor een beweging starten." 

woensdag 31 oktober 2018

Sikhs vieren zondag Nagar Kirtan

Sikhs vieren zondag Nagar Kirtan

De stoet start vanaf 12u.00 aan de tempel in Halmaal DS De stoet start vanaf 12u.00 aan de tempel in Halmaal
De Truiense Sikhgemeenschap houdt zondag de jaarlijkse en zeer kleurrijke optocht 'Nagar Kirtan'. Iedereen is van harte welkom.

De Nagar Kirtan is een parade waarbij de Sikhs samen met hun heilige schrift te voet van hun tempel in Halmaal richting het stadscentrum wandelen. Zo vieren ze de geboortedag van hun eerste goeroe. Het evenement is de gelegenheid bij uitstek om de gemeenschap beter te leren kennen.

Gevechtssport

De processie vertrekt dus aan de tempel van Halmaal en eindigt op de Grote Markt. De Sikhgemeenschap uit Sint-Truiden krijgt die dag het gezelschap van leden uit heel België. "Op de Grote Markt wordt dan warme thee, frisdrank en zoete gebakjes aan voorbijgangers uitgedeeld", zegt Pritty Kaur namens de Sikhgemeenschap. "Sikhmuzikanten zullen uit het heilige schrift zingen en je kan demonstraties van een spectaculaire gevechtssport bijwonen. Alle Truienaren zijn van harte welkom!"

Jaspreet Kaur maakt Langar voor honderden eetlustigen

Jaspreet Kaur maakt Langar voor honderden eetlustigen
Rummen-KamalJit Singh-Supanjit-Anshpreet en Jaspreet Kaur Bollen Rummen-KamalJit Singh-Supanjit-Anshpreet en Jaspreet Kaur

Kamaljit Singh (45) en echtgenote Jaspreet Kaur (39) zijn geen onbekenden in Geetbets en omgeving. Sinds eind jaren negentig toen ze naar ons land kwamen runnen zij hun winkel in de Ketelstraat in Rummen. Nadien kwam er nog een winkel én een frituur bij in Geetbets. Hun twee kinderen Anshpreet (14) en Supanjit (10) werden hier geboren maar toch worden ze soms nog nagestaard op straat. Twee jaar geleden al besloot Anshpreet (Ansh voor de vrienden) om lezingen over Sikhs, hun geloof en cultuur te geven op verschillende scholen om misverstanden, die voortvloeien uit onwetendheid, over Sikhs de wereld uit te helpen. 

Volgend jaar is voor de sikhs een groot feestjaar : ze vieren de 550 ste verjaardag van Guru Nanak Dev Ji, hun eerste guruleraar. In India wacht men niet echt tot volgend jaar en zijn de feesten eigenlijk al volop bezig. Mama Jaspreet wil ons allen laten meegenieten en gaat daarom iedere woensdag, zaterdag en zondag van november gratis eten (Langar) uitdelen. 

Zo zal het gezin dus de komende maand met eten voor wie wil de straat optrekken. Niet om zieltjes te winnen of mensen te bekeren, maar ook om beter te integreren :"We stellen ons en ons geloof voor, zonder de bedoeling mensen te bekeren. We willen gewoon begrepen worden. In onze maatschappij moet het mogelijk zijn dat mensen van verschillende godsdiensten naast elkaar kunnen leven, waar niemand uitgesloten wordt. Iedereen is voor ons gelijk, wij maken geen onderscheid, ook niet tussen man en vrouw."

De religie is ontstaan in de vijftiende eeuw in de Punjab, in Noord-Indië. Daar staat nog steeds hun heiligdom, de Harmandir Sahib, een gouden tempel met vier ingangen. Iedereen is er welkom, uit iedere windstreek of geloof. Het is niet zomaar een plaats van ontmoeting, maar het is zowat de grootste gratis keuken ter wereld, waar 100.000 mensen gemiddeld per dag komen om te eten. Als Sikh moet je hard werken, op een eerlijke manier je geld verdienen en delen met anderen. Mensen die het wat moeilijk hebben krijgen dus gratis eten aangeboden. 

Rummen-Langar Bollen Rummen-Langar

Deze traditie wil het Rummens gezin ook hier in ere te houden. Ze bieden dan ook typisch "Langar"aan. Indiase vegetarische gerechten zoals de typische Daal Chaul (linze en rijst), Roti (soort naan) of Alo Gobi (aardappelen, bloemkool en salade).  In de sikhtempels nuttigt men dit zittend op de vloer, als teken van gelijkheid. "Neen, dit gaan we de mensen hier niet aandoen", lacht Jaspreet. "De bedoeling van dit hele opzet is gewoon niet enkel om mensen ons beter te leren kennen en onze tradities, maar vooral ook om elkaar beter te leren kennen. Mensen in nood helpen is één van onze taken. Maar ook familie en naastenliefde zeer belangrijk. Met dit initiatief willen we iets kunnen betekenen. Niet enkel kennen we de typische armoede, er is ook nog de sociale armoede. Vandaar dat het belangrijk is om mensen niet enkel eten aan te bieden maar ook sociale contacten zijn belangrijk."

Als deze Langar aanslaat is Jaspreet Kaur bereid om volgend jaar, het echte feestjaar, dit nog uit te breiden over het land.

2 november   Geetbets  13-15 uur

3 november Sint-Truiden 9-11 uur

4 november Hoepertingen 12-13 uur

7 november Rummen 12-14 uur

10 november Sint-Truiden 9-11 uur

14 november Hasselt 13-14 uur

17 november Sint-Truiden 9-11 uur

18 november Hoepertingen 12-13 uur

21 november Leuven

23 november Geetbets 13-15 uur

24 november Sint-Truiden 9-11 uur

25 november Hoepertingen 12-13 uur

28 november Hasselt 13-14 uur

donderdag 13 september 2018

BE: Infovergadering over mogelijke komst gebedstempel

Infovergadering over mogelijke komst gebedstempel

Op woensdag 19 september organiseert het gemeentebestuur om 19.30 uur in de raadszaal van het Sociaal Huis op het Kraaiennestplein in Heist een infovergadering om er de plannen toe te lichten van de aanvraag tot omgevingsvergunning voor de renovatie van een handelspand in de Hendrik Consciencestraat tot gebedsruimte voor de plaatselijke Sikhgemeenschap. Deze zogenaamde Gurdwara is een ontmoetingsplaats waar de Sikhs religieuze en sociale activiteiten organiseren, kennis over geestelijke wijsheid opdoen en meer bijleren over hun cultuur en geschiedenis.


Schepen Kris Demeyere, een ambtenaar van de gemeentelijke dienst Stedenbouw, architect Stefan Kips en een vertegenwoordiger van de Sikh-gemeenschap zullen er de vragen van de omwonenden beantwoorden. Het openbaar onderzoek voor aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning loopt nog tot en met 9 november. Eerder lieten omwonenden al hun ongerustheid blijken over de komst van zo'n gebedstempel omdat ze overlast vrezen. (MMB)

woensdag 29 augustus 2018

Buurt ongerust over mogelijke komst gebedstempel

Buurt ongerust over mogelijke komst gebedstempel

Bewoners van de Hendrik Consciencestraat in Knokke-Heist maken zich zorgen over de mogelijke komst van een gebedstempel in hun straat. Ze vrezen onder andere geluidsoverlast én parkeerproblemen. "Zo'n vaart zal het niet lopen. Het gaat om een kleine gemeenschap", zegt burgemeester Leopold Lippens.

Het openbaar onderzoek naar de aanvraag loopt nog volop. Zekerheid dat er effectief een gebedstempel komt in deelgemeente Heist, is er dus nog niet. Toch wordt nu al druk gespeculeerd over de mogelijke gevolgen en overlast als de tempel in de gesloten bebouwing er wél komt. "Concreet gaat het om een gebedstempel voor de Sikh-gemeenschap", verduidelijkt Lippens. In praktijk gaat het dus om een relatief kleine gemeenschap die er zou samenkomen. Voor de buurt maakt dat weinig verschil. Zo wordt uit verschillende hoeken opgeroepen om bezwaar aan te tekenen tegen de komst van de Sikh-tempel. "De mensen hoeven zich echt geen zorgen te maken", sust Lippens. "Het gaat om een kleine gemeenschap." De komende weken zal moeten blijken of er effectief bezwaren worden ingediend. Opmerkelijk is dat er begin vorig jaar al commotie ontstond in Blankenberge over een gelijkaardige aanvraag. Het stadsbestuur besliste toen om de vergunning niét toe te kennen door 'te veel vage punten in het dossier'. Uiterlijk op 9 november moet de gemeente beslissen of er in de H. Consciencestraat wél een gebedstempel mag komen. (MMB)

woensdag 4 juli 2018

Aanslag op sikhs zet religieuze minderheid in Afghanistan nog meer onder druk

IS-aanslag op sikhs zet religieuze minderheid in Afghanistan nog meer onder druk

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/is-aanslag-op-sikhs-zet-religieuze-minderheid-in-afghanistan-nog-meer-onder-druk~b2bbe7a7/

Sikhs in Afghanistan: veel waren er al niet meer over, en hun aantal zal waarschijnlijk verder teruglopen na een bloedige, door Islamitische Staat geclaimde aanslag. Zeker negentien mensen, onder wie dertien sikhs, verloren zondag het leven in de Oost-Afghaanse stad Jalalabad toen een zelfmoordterrorist zichzelf opblies. Ook enkele hindoes behoorden tot de slachtoffers.

Sikhs dragen een doodskist met het lichaam van een van de slachtoffers. Foto AP

Een van de doden is Avtar Singh Khalsa, de enige sikh-kandidaat bij de parlementsverkiezingen die in oktober in Afghanistan worden gehouden. 'Het is mij duidelijk dat we hier niet meer kunnen leven', zei de 35-jarige Tejvir Singh tegen persbureau Reuters. 'Wij zijn Afghanen, maar onze religieuze praktijken worden niet getolereerd door de islamitische terroristen.'

Singh is lid van een nationaal orgaan voor hindoes en sikhs, waarvan een delegatie op weg was naar een bijeenkomst met de Afghaanse president Ashraf Ghani. Nabij de residentie van de gouverneur stapten de delegatieleden uit hun auto's. Op dat moment liet de dader, die te voet was toegesneld, zich te midden van de groep ontploffen.

India

Na de aanslag zochten enkele leden van de sikh-gemeenschap in Jalalabad hun toevlucht tot het Indiase consulaat in de stad; India is het spirituele thuisland van het sikhisme en het hindoeïsme. 'We hebben twee keuzes: vertrekken naar India of overgaan tot het moslimgeloof', zei Baldev Singh, die een boekwinkel heeft in de stad.

India geeft Afghaanse hindoes en sikhs die hun land ontvluchten permanente verblijfsstatus. Velen hebben al van die mogelijkheid gebruik gemaakt. Anderen zijn naar het Westen gevlucht.

Tot de jaren tachtig woonden er tienduizenden, mogelijk zelfs 220 duizend, hindoes en sikhs in Afghanistan. Tegenwoordig telt het land nog slechts zo'n driehonderd sikh-families en nog iets minder hindoes. Vrijwel allen wonen in de hoofdstad Kabul en de steden Jalalabad en Ghazni. De sikhs hebben nog twee gurdwara's (gebedshuizen), in Kabul en Jalalabad.

Als niet-islamitische minderheden hebben sikhs en hindoes het zwaar te verduren gehad in de diverse fasen van de burgeroorlogen die het moslimland sinds 1979 heeft gekend. De meesten vertrokken tijdens de strijd tussen de moedjahediengroepen (1992-1996).

Herkenningstekens

Onder het regime van de Taliban (1996-2001) werden hindoes en sikhs gedoogd, maar moesten zij gele herkenningstekens (een sjaal of badge) dragen. Buiten Afghanistan wekte dit associaties op met de gele Jodenster uit de nazitijd. Sommige Amerikaanse Congresleden droegen destijds een button met het opschrift 'Ik ben een hindoe'.

Volgens de Taliban was het herkenningsteken bedoeld om te voorkomen dat sikhs en hindoes door de religieuze politie gestraft zouden worden omdat zij zich niet hielden aan het verplichte islamitisch gebed. Ook werd het verbranden van lijken – een religieus gebod bij hindoes en sikhs – door de Taliban verboden.

President Ashraf Ghani heeft een beleid van tolerantie ten aanzien van minderheden. In 2013 reserveerde hij een parlementszetel voor de hindoes en sikhs.

Islamitisch chauvinisme

De komst van Islamitische Staat naar Afghanistan heeft de verhoudingen echter opnieuw op scherp gezet. Zoals ook in andere landen gebruikt IS religieuze tegenstellingen om het islamitisch chauvinisme aan te wakkeren. Hoewel IS in Afghanistan het afgelopen jaar is verzwakt, heeft de beweging nog enkele districten in de provincie Nangarhar (waarvan Jalalabad de hoofdstad is) in handen.

In een maandag uitgegeven verklaring stelt IS een groep 'polytheïsten' te hebben aangevallen. Enkele weken geleden dreigde de organisatie met aanslagen op scholen (vooral meisjesscholen) als wraakneming voor operaties van de Amerikaanse en Afghaanse strijdkrachten. Zaterdag werd een jongensschool in het district Khogyani aangevallen. Drie personeelsleden werden onthoofd, het gebouw werd in brand gestoken.

Niet alle leden van de religieuze minderheden laten zich door het geweld van IS afschrikken. 'We zijn geen lafaards', zei sikh Sandeep Singh, een winkelier in Kabul, tegen Reuters. 'Afghanistan is ons land en we gaan nergens anders heen

maandag 2 juli 2018

ISIS eist zelfmoordaanslag in Jalalabad op: 19 doden

ISIS eist zelfmoordaanslag in Jalalabad op: 19 doden

Foto: EPA-EFE     

In de Afghaanse stad Jalalabad zijn zondag bij een zelfmoordaanslag minstens negentien mensen om het leven gekomen. Er raakten ook twintig mensen gewond bij de aanslag, die zich voordeed tijdens een bezoek van president Ashraf Ghani.

De bomaanslag vond plaats op een markt in het centrum van de stad. De meeste slachtoffers maken deel uit van de sikh-gemeenschap, zegt Inamullah Miakhel, woordvoerder van het ministerie van volksgezondheid in de provincie Nangarhar. Een van de doden is een vertegenwoordiger van de sikhs die in Jalalabad een ontmoeting met de president zou hebben.

Een woordvoerder van het presidentieel paleis bevestigt dat Ashraf Ghani in Jalalabad was toen de bomaanslag plaatsvond. De president bleef wel ongedeerd.                               

De terroristische organisatie ISIS (Islamitische Staat) heeft de aanslag opgeëist via haar propagandakanaal Amaq. IS spreekt in de mededeling evenwel niet over een bomaanslag, maar over een aanval met een raket.

maandag 11 juni 2018

Sikh-tulband op "Trooping the Colour" en Meghan Markle mee op balkon

Primeurs op verjaardag van de Queen: Sikh-tulband op "Trooping the Colour" en Meghan Markle mee op balkon

De Britse Queen viert elk jaar twee keer haar verjaardag: de echte op 21 april, en de officiële op een zaterdag in juni. Die laatste gaat gepaard met een spectaculaire militaire parade: "Trooping the Colour". Voor het eerst mag een soldaat in plaats van de traditionele berenmuts het religieus symbool van de Sikhs dragen: een tulband. Aan het eind van de festiviteiten verschijnt de koninklijke familie op het balkon van Buckingham Palace en daar is Meghan Markle nu voor de eerste keer bij.

                

Hij is geboren in de Punjab, in India, maar kwam als baby naar het Verenigd Koninkrijk. In januari 2016 ging hij naar het leger.

PA Wire/PA Images

Ik hoop dat meer mensen zoals ik hierdoor aangemoedigd worden om tot het leger toe te treden. 

Guardsman Charanpreet Singh Lall

"Ik ben erg trots en ik weet dat heel wat mensen ook trots op mij zijn", zegt Guardsman Lall. "Ik hoop dat meer mensen zoals ik, niet enkel Sikhs maar ook van andere gezindten en achtergronden hierdoor aangemoedigd worden om tot het leger toe te treden. Het is een goed gevoel... er zullen veel ogen op mij gericht zijn en ik ga invloed hebben op een hoop mensen."

Represented by ZUMA Press, Inc.

Meestal op de tweede zaterdag van juni wordt de officiële verjaardag van de Queen gevierd met de militaire parade "Trooping the Colour".

Trooping betekent zoveel als "ronddragen en tonen", en the colour is in dit geval de vlag. De traditie komt voort uit het gebruik om voor een veldslag de vlag van het eigen regiment rond te dragen en te tonen aan de soldaten, zodat ze die goed zouden kennen en in de verwarring van de strijd zouden weten rond welke vlag ze zich moesten hergroeperen. De ceremoniële parade "Trooping the Colour" is een traditie sinds 1748.

PA Wire/PA Images

Aan de parade "Trooping the Colour" nemen elk jaar zo'n 1400 soldaten, 200 paarden en 400 muzikanten deel. De soldaten marcheren op marsmuziek en voeren ingewikkelde figuren uit, voor het oog van de Queen die de parade afneemt en de vlag groet. Elk jaar wordt een andere vlag geparadeerd: dit jaar is het die van het eerste bataljon van de Coldstream Guards.

Bij Trooping the Colour is traditioneel de uitgebreide koninklijke familie aanwezig. En dus ook "the new arrival": de kersverse hertogin van Sussex Meghan Markle. 

Aan het eind van de festiviteiten verschijnt de koninklijke familie op het balkon van Buckingham Palace om  een parade van historische en hedendaagse militaire vliegtuigen te zien overvliegen

dinsdag 22 mei 2018

Honderden kilo’s gratis eten tijdens ‘doopfeest’ van Sikhs

Honderden kilo's gratis eten tijdens 'doopfeest' van Sikhs

Dat noemen ze dan gastvrijheid: de stadshal was het eindpunt van de jaarlijkse kleurrijke stoet van de Sikhs. En daarna werd er gegeten: gratis. Ook voor wie een ander of geen geloof volgt. Vaisakhi

Op Vaisakhi vieren Sikhs de geboorte van de Khalsa (Doop van de Sikhs) als een gezamenlijke verjaardag van een volk. "Het feest is eigenlijk op 13 april", zegt één van de organisatoren. "Die dag vieren we thuis. En dan organiseren we nog een groot feest op de dag dat het kan voor het stadsbestuur." In Gent was dat zaterdag. "De Sikh-gemeenschap in Gent bestaat uit ongeveer 150 gezinnen. Maar hier zijn we met veel meer. Er zijn ook vrienden uit Antwerpen, Brussel, Limburg en zelfs Parijs."

De stoet werd afgesloten onder en rond de Stadshal waar Gent Smaakt en Barrio Cantina  een vervolg leken te krijgen. Met één verschil: alles was gratis. "Dat is onze manier van vieren", zegt Jadwinder Sinder. De Gentse Indiër organiseert elke zondag het feest in de Sikh-kapel in de Kortrijksepoortstraat. "Van 's morgens tot in de namiddag. En ook dan bieden we iedereen gratis eten aan." Jadwinder stond aan het standje van de Rajma met rijst, een curryschotel uit Punjab. "Wij hebben van ons gerecht alleen 100 kilo gemaakt." Vooral Sikh schoven aan, maar ook een pak toeristen en gewone Gentenaars proefden de Indische keuken. "Dit is pas gastvrijheid", was de reactie van een groepje Nederlandse toeristen. "En nog lekker ook!."​

vrijdag 12 januari 2018

India heropent onderzoek naar geweld tegen sikhs

India heropent onderzoek naar geweld tegen sikhs

Het Indiase Hooggerechtshof heeft woensdag beslist dat er een nieuw onderzoek moet komen naar het geweld tegen de sikhs in 1984, kort na de moord op premier Indira Gandhi. Er vielen toen volgens officiële cijfers 3.000 doden, voornamelijk in de hoofdstad New Delhi. Volgens sikhsleiders ligt het werkelijke aantal veel hoger.

Een panel van drie specialisten zal nu bijna 200 onopgeloste zaken heropenen die verband houden met het bloedbad tegen de sikhs, inclusief 186 zaken die eerder zonder gevolg door de politie waren afgesloten. Slechts bij een dozijn eerder onbelangrijke zaken werd vervolging ingesteld.

Indira Gandhi werd destijds door enkele van zijn lijfwachten vermoord, vlak na het bevel voor de bestorming van de Gouden Tempel. De tempel in de staat Punjab is het belangrijkste heiligdom van de sikhs. Nauwelijks enkele uren later begon een drie dagen durend bloedbad waarbij sikhs verkracht en vermoord werden en hun huizen en bedrijven in brand gestoken.

Bron: The Hindu/Daily Mail

Gepubliceerd op donderdag 11 januari 2018 - 14:26​