donderdag 2 september 2010

Onderwerp: FW: Persbericht 'Golem,help mij! Ik wil mijn tulband graag ook in de klas dragen'

PERSBERICHT

'Golem, help mij! Ik wil mijn tulband graag ook in de klas dragen.'

Sint-Truiden, 4  september om 14 uur op het Europaplein: vzw Guru Nanak Society samen met vzw Internationaal Comité voeren actie voor de toelating van de  tulband/hoofddoek in middelbare scholen. In september 2009 voerde het  gemeenschapsonderwijs het algemeen oofddoekenverbod in. Ook in het vrije  schoolnetwerk laten weinig scholen de hoofddoek/tulband toe. De  Sikh-gemeenschap is bekommerd over de toekomst van de Sikh-jongeren in  Vlaanderen.

Het schooljaar is begonnen. Veel jongeren die van het basisonderwijs naar het middelbaar onderwijs gaan, ervaren grote veranderingen. Veel Sikh-jongeren kiezen een school die hun tulband/hoofddoek aanvaardt, maar dit is niet noodzakelijk de school of richting die aansluit bij hun talenten. Dit zorgt ervoor dat de talenten van de kinderen niet ontwikkeld worden,  met het gevaar van schoolmoeheid, geen motivatie en identiteitscrisis in de latere fase van hun schoolloopbaan.

 'Golem' is een figuur uit een Joodse legende. Hij staat symbool voor bescherming van kinderen en kinderrechten, maar ook voor hoop en verwezenlijking van wensen en dromen. Op het Europaplein in Sint-Truiden staat een Golem, ontworpen door kunstenaar Koen Van Mechelen.
 
 In september 2009 werd het hoofddoek-/tulbandverbod ingevoerd in het GO! In Sint Truiden is er maar één school die de hoofddoek en tulband toelaat. Van je school geweerd worden omdat je een n Vlaanderen ongebruikelijke geloofstraditie volgt, lijkt ons een ernstige schending van de rechten an de mens. De scholen zelf hechten veel belang aan kinderrechten! Artikel 14 van het  Internationaal Verdrag inzake kinderrechten voorziet het recht op godsdienstbeleving. De Sikh-kinderen hopen dat de Golem hun droom zal waarmaken, dat de scholen dit kinderrecht naleven.
 
Voor meer info over het Sikhisme en de Sikh-gemeenschap in België surf naar WWW.SIKHS.BE


Geen opmerkingen: