maandag 4 februari 2013

Meer dan drie jaar voor juridische slag

Meer dan drie jaar voor juridische slag

  • maandag 04 februari 2013, 03u00

Het verbod op het dragen van levensbeschouwelijke kentekens in het GO! kent een woelige juridische geschiedenis.


In juni 2009 kondigden de athenea van Antwerpen en Hoboken hun verbod aan.


De Raad van State oordeelde daarop dat de scholen zo'n verbod niet op eigen houtje konden opleggen.


In september 2009 besliste de Raad van het GO! een algemeen verbod in te voeren, voor alle gemeenschapsscholen.


Een Antwerpse leerlinge stapte naar de Raad van State. Zij moest naar een school in Lier uitwijken omdat ze daar haar hoofddoek wel mocht ophouden. Drie andere leerlingen, van wie twee Sikhs, deden hetzelfde


In maart 2010 schorste de Raad van State dat algemene verbod.


In het arrest vroeg de RvS zich af of het GO! over dergelijke materie wel zelf mocht beslissen en of het niet veeleer het Vlaams Parlement toekwam. Daarop kwam er een procedure bij het Grondwettelijk Hof.


Het Hof oordeelde in maart 2011 dat het GO! wel degelijk bevoegd was.


In september 2011 hief de Raad van State de schorsing op. Het GO! besloot een algemene regeling te herbekijken, in afwachting konden scholen die al een verbod hadden dat behouden.


In juli 2012 oordeelde de Raad van State dat de klacht onontvankelijk was. De betrokken leerlingen waren afgestudeerd, waardoor de maatregel niet meer op hen van toepassing was. De leerlingen ondervonden geen nadeel meer.

Geen opmerkingen: