maandag 4 februari 2013

Hoofddoek vanaf september weer verboden op school

Hoofddoek vanaf september weer verboden op school

http://www.hln.be/hln/nl/1265/Onderwijs/article/detail/1572643/2013/02/02/Hoofddoek-vanaf-september-weer-verboden-op-school.dhtml

Meer dan drie jaar na het eerste, omstreden besluit herbevestigt de Raad voor het gemeenschapsonderwijs (GO! ) het algemene verbod op het dragen van levensbeschouwelijke kentekens. Dat melden de Coreliokranten vandaag.

Het algemene verbod op het dragen van levensbeschouwelijke tekens (zoals een hoofddoek, maar ook een keppel of een tulband) in de scholen van het GO! , het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, is vanaf volgend schooljaar opnieuw van kracht. Dat heeft de Raad van het GO! gisteren beslist. Er komt een rondzendbrief om de maatregel aan alle besturen en directies van de scholen uit te leggen.

Onontvankelijke gedingen
Het verbod geldt voor leerlingen, leerkrachten en personeel. De enige uitzondering vormen de godsdienstles en activiteiten die met de godsdienstles verband houden.

Het GO! heeft de uitkomst van alle rechtsprocedures tegen de beslissing van 2009 afgewacht vooraleer tot deze stap over te gaan. Er liepen vier gedingen bij de Raad van State. Twee vanwege sikhs die een tulband wilden blijven dragen en twee van moslimmeisjes over de hoofddoek. De Raad heeft ze allemaal als onontvankelijk afgewezen.


Geen opmerkingen: