zondag 10 mei 2009

Informatiecampagne in India wijst op risico's van illegale migratie

Informatiecampagne in India wijst op risico's van illegale migratie

    SINT-TRUIDEN - Een informatiecampagne in Punjab (India) moet illegale immigratie naar België voorkomen.
    Annemie Turtelboom (Open VLD), minister van Migratie- en Asielbeleid en de Dienst Vreemdelingenzaken voeren de campagne samen met de Indische overheid. Ze kondigden het initiatief in Sint-Truiden aan, omdat in het begin van de jaren tachtig een eerste golf Sikhs in de fruitpluk werk vond. De toevloed van Indische plukkers kende in de jaren negentig een hoogtepunt. Vandaag komen minder Sikhs naar de fruitstreek. Velen hebben er zich overigens definitief gevestigd. In Sint-Truiden verblijven zo'n duizend Sikhs. 


'Voor veel Indiërs was de fruitstreek in de beginjaren de eindbestemming. Vandaag is dat niet meer het geval', zegt minister Annemie Turtelboom. 'Voor de overgrote meerderheid is niet België, maar Engeland het uiteindelijke reisdoel. België is voor Indiërs een transitland. In Engeland worden geen identiteitskaarten of papieren gevraagd', zegt Turtelboom.

Vorig jaar was het aantal illegale asielzoekers aanzienlijk. Er werden 3.052Indiërs onderschept, voornamelijk in Zeebrugge en Oostende. De Indiërs behoren tot de top 5 van de nationaliteiten die op het Belgische grondgebied het meest worden onderschept. 

Risico's

De campagne in het noorden van Punjab wijst de kandidaat economische vluchtelingen op de risico's die aan illegale migratie zijn verbonden. Mensenhandelaars maken gebruik van valse en vervalste documenten. Mensensmokkel hangt samen met huisjesmelkerij, illegale tewerkstelling, afpersing en zelfs moord. Illegale immigratie kost de Indiër tussen 2.000 en 3.000euro. De bewustmakingscampagne gebeurt met behulp van informatiebrochures, posters, slogans, een documentaire film en een theaterstuk. (els) Geen opmerkingen: