woensdag 12 juni 2013

Voetbalbond bestraft om tulband-affaire

Voetbalbond bestraft om tulband-affaire

De voetbalbond van de Canadese provincie Quebec is geschorst door de overkoepelende nationale voetbalbond vanwege de aanhoudende weigering kinderen te laten voetballen die een tulband dragen. Het tulbandverbod treft met name spelers met een Sikhs-achtergrond.

De nationale voetbalbond CSA zegt tot de schorsing te zijn gekomen omdat de bestuurders van de afdeling Quebec niet van zins lijken het verbod op het hoofddeksel op te heffen. Het verbod heeft in binnen- en buitenland de aandacht getrokken.

De regionale bond van Quebec zegt zich zorgen te maken over de veiligheid en wijst erop dat het dragen van een tulband niet specifiek wordt toegestaan in de reglementen van de internationale voetbalbond FIFA. Daar staat tegenover, aldus tegenstanders van het tulbandverbod, dat de FIFA het dragen van het hoofddeksel ook niet uitdrukkelijk verbiedt.

De CSA zegt de schorsing pas ongedaan te maken als blijkt dat de afdeling Quebec het tulbandverbod heeft geschrapt.

Geen opmerkingen: