dinsdag 16 april 2013

Niet je afkomst, maar je toekomst telt!

Niet je afkomst, maar je toekomst telt!
 
Wanneer ouders hun jonge spruit inschrijven in het kleuteronderwijs, krijgen zij het voorleesboekje 'De eerste schooldag van Milan'. Dit boekje levert het stadsbestuur van Sint-Truiden sinds enkele jaren aan de kleuterscholen.
 
Het stadsbestuur is er zich van bewust dat het bereik niet altijd even optimaal is, vaak vanwege taalobstakels. Niet iedere ouder is de Nederlandse taal voldoende machtig en daardoor worden Nederlandstalige boekjes makkelijker aan de kant geschoven. Om dit aan te pakken sloot de dienst flankerend onderwijs een samenwerking af met het Internationaal Comité, Kind & Gezin, de lokale integratiedienst, brugfiguren van de sikhgemeenschap, het Minderhedenforum en Opvoedingswinkel Haspengouw.
 
De voorleesboekjes van Milan werden vertaald in het Punjabi (taal van de sikhgemeenschap), maar met de oorspronkelijke Nederlandse tekst ernaast. Deze aanpak zal in de toekomst uitgebreid worden naar andere allochtone bevolkingsgroepen.
 
De nieuwe boekjes worden vanaf schooljaar 2013-2014 ter beschikking gesteld aan het basisonderwijs van Sint-Truiden. Sikh-ouders krijgen hierbij de keuze of ze een tweetalig voorleesboekje  willen of een Nederlandstalig boekje.
Jeroen Cops, dienst flankerend onderwijs,
jeroen.cops@sint-truiden.be

 

Geen opmerkingen: