donderdag 21 juni 2012

Sikh's en hun geloof en hoe te combineren met het verbop op messenbezit, zie hieronder

Below details from Tejwant Singh ji, Netherlands.
 

Van: "Vriens R. - JUSTI/BTR"
Datum: 4 juni 2012 09:44:50 GMT+02:00
Aan: Tejwant Singh
Onderwerp: RE: Sikh's en hun geloof en hoe te combineren met het verbop op messenbezit, zie hieronder

Geachte heer/mevrouw Singh,

In antwoord op uw onderstaande e-mailbericht, bericht u het volgende.

Een kirpan valt onder de werking van de Wet wapens en munitie (Wwm). Het is op grond van de Wwm een wapen van categorie IV. Dit houdt in dat meerderjarigen weliswaar een kirpan voorhanden mogen hebben, echter zij mogen de kirpan niet onverpakt op de openbare weg dragen. Een Sikh mag dus een kirpan bij zich hebben, mits de kirpan voldoende is verpakt.

Desgewenst kunt u mijn reactie kenbaar maken bij de andere Gurudwara's.

Met vriendelijke groet,

 
Medewerker KB-BTR

........................................................................
Team KB-BTR

Justitiƫle uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening (Dienst Justis)
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Juliana van Stolberglaan 10 | 2595 CL | 's-Gravenhage
Postbus 20300 | 2500 EH | 's-Gravenhage
........................................................................
http://www.rijksoverheid.nl

Geen opmerkingen: