dinsdag 20 maart 2012

Nederlandse sikhs bidden voor Friso

Nederlandse sikhs bidden voor Friso

 
Nederlandse sikhs bidden vanaf vrijdag voor prins Friso. De ceremonie duurt ongeveer 48 uur. Met het onafgebroken lezen van het heilige boek van de sikhs, de Sri Goeroe Granth Sahib, wil de gemeenschap uitdrukking geven aan hun medeleven met de koninklijke familie. "Wij hopen met deze ceremonie te kunnen bijdragen aan een goede afloop van dit tragische incident."

Het lezen van het boek, een ritueel dat de Akhand Paath wordt genoemd, wordt zondag rond 14.00 uur afgesloten met een zogenoemde Ardas, een smeekbede die wordt uitgevoerd voorafgaand en bij afronding van een ceremonie. De Ardas zal in het teken staan van de gezondheid en het spoedige herstel van prins Friso, aldus de Nederlandse sikh-gemeenschap.

De sikh-gemeenschap stelt te geloven dat het 'goddelijke licht in alle mensen aanwezig is'. "En daarom bidden wij voor het welzijn van allen, en in dit geval speciaal voor prins Friso."

De lezing vindt plaats vanaf vrijdagochtend tot en met zondag in het gebedshuis van de Sikh in Amsterdam.

In Nederland wonen ongeveer twaalfduizend sikhs. Het sikhisme is een religie met als basisgedachten één god, gelijkheid, rechtvaardigheid en vrijheid voor iedereen. Het is geïnspireerd op het onderwijs van tien goeroes en doet een beroep op volgelingen een leven van discipline, hard werken, liefdadigheid en meditatie te leiden. Het bestaan van alle geloven wordt geaccepteerd. Bevooroordeling en onderdrukking op basis van godsdienst, kaste, kleur, geloofsbelijdenis, ras en sekse wordt niet getolereerd.

Prins Friso ligt in coma, nadat hij medio februari tijdens het skiën in Oostenrijk bedolven raakte onder een lawine. Zijn behandelend arts in Oostenrijk zei eerder dat het de vraag is of Friso ooit nog bijkomt. Hij heeft zwaar hersenletsel opgelopen.

Geen opmerkingen: