maandag 29 maart 2010

Raad van State schorst verbod op hoofddoeken in onderwijs

Raad van State schorst verbod op hoofddoeken in onderwijs

http://www.demorgen.be/dm/nl/1344/Onderwijs/article/detail/1081616/2010/03/18/Raad-van-State-schorst-verbod-op-hoofddoeken-in-onderwijs.dhtml

DM update  De Raad van State heeft het algemene verbod geschorst op het dragen van levensbeschouwelijke kentekens in het gemeenschapsonderwijs (GO!). De Raad van State stelt intussen een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof om na te gaan of het verbod door het gemeenschapsonderwijs wel mag worden ingevoerd zonder voorafgaand optreden van de decreetgever. Het Minderhedenforum, de koepel van etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen en Brussel, is verheugd.

De Raad van het Gemeenschapsonderwijs (Raad GO!) besliste in september vorig jaar een verbod op het dragen van hoofddoeken en andere religieuze en levensbeschouwelijke tekens in te voeren voor leerlingen, cursisten en personeelsleden in alle instellingen van het gemeenschapsonderwijs.

Wel in levensbeschouwelijke lessen

Leerkrachten en leerlingen zouden de religieuze kentekens wel mogen blijven dragen tijdens de levensbeschouwelijke lessen. De beslissing kwam er na de heisa rond het hoofddoekenverbod in Antwerpen en zou scholen initieel de tijd geven tot 31 augustus 2010 om zich aan te passen.

Motivatie
De GO!-raad motiveerde de beslissing als volgt: "(1) meisjes die bepaalde levensbeschouwelijke symbolen niet dragen, worden minstens moreel gedwongen worden dat wel te doen. (2) Bovendien is de schoolkeuze niet altijd bepaald door het pedagogisch project maar eerder door de vraag waar levensbeschouwelijke symbolen worden toegelaten en (3) bepaalde symbolen, die aanvankelijk uitdrukking waren van een bepaalde interpretatie van een levensbeschouwing zijn gaandeweg de uitdrukking geworden van een politiek-maatschappelijke visie".

Enkele leerlingen stapten naar de Raad van State tegen het verbod.

Grondwettelijke beginselen
Die beveelt nu de schorsing van de uitvoering van de beslissing en stelt een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof. Het Hof zal het bijzonder decreet over het gemeenschapsonderwijs kunnen toetsen aan de verschillende door artikel 24 van de Grondwet gewaarborgde beginselen, namelijk het legaliteitsbeginsel, de onderwijsvrijheid, de neutraliteitsvereiste in het gemeenschapsonderwijs en de aan het Gemeenschapsonderwijs opgedragen autonomie als inrichtende macht van het gemeenschapsonderwijs, luidt het.

Schade voor leerlingen
De Raad van State schorst de regeling die oorspronkelijk vanaf 1 september 2010 effect zou krijgen, omdat ze van mening is dat "een beslissing die een leerling de toegang tot haar huidige school en tot alle andere onderwijsinstellingen van het gemeenschapsonderwijs belemmert of onmogelijk maakt, een beslissing is die de leerling ernstig schade berokkent". De Raad van State oordeelt dat de impact van beslissingen die leerlingen in hun schoolloopbaan of studiekeuze raken, voorkomen moet worden.

Scholen die voor de omstreden beslissing van de GO!-raad al een schoolreglement hadden waarin een verbod op het dragen van levensbeschouwelijke kentekens was ingevoerd, moeten zich niet houden aan dit arrest. (belga/adb/lb)