woensdag 3 maart 2010

Hoofddoekjesverbod is onuitvoerbaar

Hoofddoekjesverbod is onuitvoerbaar

door Marco Swart. dinsdag 02 maart 2010 | 02:42 | Laatst bijgewerkt op: dinsdag 02 maart 2010 | 21:45

http://www.ed.nl/mening/6329361/Hoofddoekjesverbod-is-onuitvoerbaar.ece

Tekstgrootte tekst  verkleinentekst  vergroten

De PVV Almere wil iedereen met hoofddoekjes uit de gemeentelijke gebouwen weren. Ook wil zij geen gemeentelijke subsidie meer verstrekken aan instellingen die mensen met hoofddoekjes toelaten. Een flink deel van de Nederlandse bevolking lijkt dit een weinig aantrekkelijk standpunt te vinden. Belangrijk is dat het idee ook in juridisch opzicht ondoordacht is.

Het dragen van hoofddoekjes als geloofsuiting is een grondwettelijk toegekende vrijheid. Zowel in het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens, als in onze Grondwet en de Algemene Wet Gelijke Behandeling is vastgelegd dat het verboden is onderscheid te maken wegens godsdienst en levensovertuiging. Hieraan is verbonden het wettelijk verbod om te intimideren.

Binnen dit wettelijk kader hebben rechters en het College Gelijke Behandeling regelmatig uitspraken gedaan. Samengevat komen deze erop neer dat het verboden is groepen mensen categorisch uit te sluiten. Alleen bij zeer zwaarwegende redenen kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

Een gezichtsbedekkende sluier mag verboden worden als non-verbale communicatie is vereist.

Het idee om hoofddoekjes in overheidsgebouwen te verbieden is ronduit ondoordacht. Niet alleen zou de gemeente Almere hierdoor wetgeving creƫren die flagrant in strijd is met hogere landelijke en Europese regelgeving. Bovendien zou de lokale overheid maatschappelijk het verkeerde voorbeeld geven. PVV Almere roept feitelijk op tot maatschappelijke onrust.


Het verbieden van hoofddoekjes zal ook meebrengen dat onmogelijke handhavingsproblemen ontstaan. Het breed geaccepteerd dragen van regenkapjes om het kapsel te beschermen valt er dan ook onder. En mag Lady Gaga zich dan nog wel met haar pruiken in Nederland vertonen? Met andere woorden: Wat behoort tot de Nederlandse cultuur en hoe denkt de PVV dat te bepalen? Ook ben ik nieuwsgierig naar waar de PVV Almere de mankracht en dus het belastinggeld vandaan haalt die nodig zijn om de naleving van zo'n verbod te controleren.

Afgezien van het feit dat de PVV Almere oproept tot het overtreden van de wet, is het idee van het hoofddoekjesverbod ook verwerpelijk, omdat er geen goede reden met brede maatschappelijke draagvlak voor is te geven. Deze vorm van ijskoude maatschappelijke uitsluiting is wezensvreemd aan onze Nederlandse cultuur, waarin van oudsher voor alle geloofs- en levensovertuigingen plaats is

Geen opmerkingen: