vrijdag 16 november 2018

Gebedshuis sikhs krijgt vergunning ondanks ferm protest van buurt

Strenge voorwaarden voor sikhtempel

ZOALS: BIJ HUWELIJK NIET MEER DAN 20 GASTEN

Geluidsoverlast, mobiliteitsproblemen, capaciteitsproblemen ... De buurtbewoners van de Hendrik Consciencestraat haalden verschillende bezorgdheden aan om de komst van de sikhgemeenschap in hun wijk tegen te houden. Ze dienden in totaal 47 officiële bezwaarschriften in. Aanvullend verzamelde de buurt zo'n 200 handtekeningen in een petitie. Het gemeentebestuur heeft nu niettemin beslist om een voorlopige vergunning toe te kennen. "De bezwaren werden grondig onderzocht", zegt schepen van Stedenbouw Kris Demeyere (Gemeentebelangen). "Omdat uit de eindevaluatie blijkt dat een groot deel van de bezorgdheden valabel is, heeft het schepencollege beslist om nog geen definitieve vergunning te verlenen, maar wel een voorlopige geldig voor drie jaar. Nadien kunnen we nog altijd beslissen om de vergunning al dan niet te verlengen."


De sikhs moet zich ook aan enkele strikte voorwaarden houden. Zo wordt het aantal aanwezigen op de belangrijkste eredienst op woensdag tussen 11 en 16 uur beperkt tot zestig personen. Op andere dagen mogen maximaal acht of twaalf mensen aanwezig zijn. Bij een huwelijk twintig personen en bij een begrafenis veertig. De feesten zelf mogen bovendien nooit in de gebedstempel gehouden worden. Ook aan de mogelijke geluidsoverlast is gedacht. Zo geldt er een beperking van 82 decibel. Wat mobiliteit betreft, mogen er voor, tijdens of na een eredienst geen wagens in de straat geparkeerd worden. Op woensdag en tijdens huwelijken of begrafenissen moeten de sikhs gebruikmaken van de gemeentelijke parkeerplaats die wordt aangelegd op wandelafstand van het gebedshuis. "De sikhgemeenschap is al 25 jaar actief in Heist zonder dat er ooit klachten waren. We hebben vertrouwen dat ook nu alles gunstig zal verlopen", zegt schepen Demeyere.

'Beter dan een winkel'

De gemeente wijst bovendien op het feit dat het pand waar de sikhs zich zullen vestigen eigenlijk een handelspand is. "Als er een winkel kwam, zou er op gebied van mobiliteit een veel groter probleem zijn", gaat de schepen verder. "Bovendien zou er dan veel meer passage zijn. Nogmaals: met de opgelegde voorwaarden zijn we ervan overtuigd dat er van hinder voor buurtbewoners geen sprake zal zijn."


De integratie van een geloofsgemeenschap in Knokke-Heist is bovendien niet nieuw. Zo heeft ook de Joodse gemeenschap al decennia lang zonder problemen een synagoge in de Van Bunnenlaan in Knokke.

Geen opmerkingen: