vrijdag 1 november 2013

SIKHS TIJDENS NOVEMBER 1984

Verenigde Naties
Ambt van Hoge Commissaris voor de Mensenrechten
Commissie/Sub-Commissie Team (1503 Procedure)
CH-1211 Genève 10, Zwitserland
Fax: (41 22) 917 90 11 • E-mail : cp@ohchr.org

"1503 PETITIE"
VOOR HET ONDERZOEKEN EN HET ERKENNEN VAN HET SYSTEMATISCH, OPZETTELIJK EN
DOELBEWUST DODEN VAN SIKHS TIJDENS NOVEMBER 1984 ALS 'GENOCIDE'

Tijdens de eerste week van november 1984, de toenmalig heersende partij van India, Indian National Congress ook wel bekend als
"Congress ( I )", organiseerde en pleegde aanslagen in heel India op Sikhs met de bedoeling om de Sikh-gemeenschap, een
herkenbare religieuze minderheid, te vernietigen.

Deze aanvallen op Sikh verblijven, eigendommen en ritueelplaatsen werden uitgevoerd in een zorgvuldige en identieke wijze
resulterende in meer dan 30.000 (dertigduizend) vermoordde Sikhs; Sikh vrouwen verkracht; Sikh Gurudwaras verbrand; Sikh
eigendommen geplunderd en meer dan 300.000 (driehonderdduizend) Sikhs uitgeroeid en ontheemd .

De ernst, de omvang en vooral het georganiseerde karakter van deze aanvallen werd verborgen door de Indiase overheid,
afgeschilderd als de "November 1984 Anti-Sikh rellen van Delhi". Deze aanvallen waren noch "rellen", noch waren ze beperkt tot
alleen Delhi. In feite, tijdens November 1984, werden Sikhs aangevallen in 18 landen en meer dan 100 steden in heel India met de
specifieke bedoeling om de Sikh gemeenschap te vernietigen.

De opzettelijke en doelbewuste aard van de aanvallen op Sikh verblijven, eigendommen en ritueelplaatsen tijdens november 1984
maakt ze misdaad van "genocide" als bedoeld in artikel 2 van het VN-Verdrag inzake genocide.

ONTDEKKING VAN NIEUW BEWIJS – MASSAGRAVEN VAN SIKHS, GEDOOD TIJDENS NOVEMBER 1984

Het verbijsterende nieuwe bewijsmateriaal bevat massagraven, verwoeste dorpen, verbrandde Gurudwaras (Sikh tempels) en andere
sporen van vernietigde Sikh bevolking  tijdens november 1984. Februari 2011 : ontdekking van massagraf van Sikhs, vermoord in
november 1984 in het dorp Hondh-Chillar, staat van Haryana, India, is het nieuwste bewijs dat Sikhs werden onderworpen aan
opzettelijke, doelbewuste en geplande aanslagen in november 1984. Na het op 15 februari 2011 ontdekte massagraf van Sikhs in het
dorp Hondh-Chillar, Haryana, dook vergelijkbaar nieuw bewijs op van aanvallen op Sikh bevolking in november 1984 in
verschillende andere staten van India met inbegrip van West-Bengalen, Uttar Pradesh en Jammu & Kashmir.

De eenzame overblijfselen en menselijke resten op nieuwe ontdekte genocidale locaties in heel India, samen met de officiële
documenten van de Indiase overheid zijn de meest specifieke, onweerlegbare en overtuigende bewijzen dat het doden van Sikhs in
november 1984 "Genocide" was.

I, de ondergetekende oproep aan de Verenigde Naties "1503 Comite" voor :
a )  ONDERZOEK naar de systematisch, opzettelijk en doelbewust doden van Sikhs uitgevoerd in heel India tijdens de eerste 
week van november 1984, die doeltreffend is verdoezeld door de opeenvolgende Indiase regeringen als "anti-Sikh rellen"
beperkt tot alleen Delhi.
b) ERKENNING en VERKLARING van systematische, opzettelijke en doelbewuste massamoord van Sikhs in november 1984
als "Genocide" in de zin van artikel 2 van het VN-Verdrag inzake genocide.
Sikhs for Justice  •  The Exchange Tower  •  130 King Street West, Suite 1800  •  Toronto, ON  •  M5X 1E3
E-mail : support@sikhsforjustice.org   • (416) 825 – 5756   www.sikhsforjustice.org

Geen opmerkingen: